21 YÜZYIL: BİYOTEKNOLOJİ YÜZYILI

Geride bıraktığımız 20. yüzyıl, özellikle de son çeyreği itibariyle, dijital enformasyon teknolojilerinin, popüler ifadeyle bilgisayar teknolojisi ve internetin damga vurduğu bir dönem oldu. Bu dönemin en belirleyici aktörlerinden biri olan Steve Jobs, ölmeden önce ilk on yılına şahit olduğu yeni yüzyıl için ise şu öngörüde bulunmuştu: “21. yüzyıldaki en büyük yenilikler biyoloji ve teknolojinin kesiştiği alanda ortaya çıkacak.” İnsanı tarihsel açıdan yepyeni bir seviyeye taşımaya aday bu heyecan verici teknoloji hakkında yaşanan hızlı gelişmeler, Steve Jobs’u çoktan teyit etmiş durumda. Ve daha yolun başındayız!

Kadriye N. Tunçsiper

Son yıllarda sağlık ve teknoloji alanları daha önce hiç olmadığı kadar kesişmeye başladı. Dünyaca bilinen dev teknoloji şirketleri biyoteknoloji alanına milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Sağlık alanında giyilebilir teknoloji, mobil uygulamalar ve diğer yüksek teknoloji ürünü dijital uygulamaların ortaya çıkışı, teknoloji şirketlerinin sağlık alanına yönelik inovasyon çalışmalarının neticesi.

Geçtiğimiz yüzyıl fizik ve dijital teknoloji yüzyılı olarak anılırken, içinde bulunduğumuz çağ şimdiden biyoloji yüzyılı olarak adlandırılıyor. Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un “21. yüzyıldaki en büyük yenilikler biyoloji ve tekno­lojinin kesiştiği alanda ortaya çıkacak” öngörüsü ile dikkat kesildiğimiz ge­lişmeler dev şirketlerin de bu alanda yatırımlarını hızlandırmasına neden oluyor. Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji öncülerinin biyoteknoloji yatırımları özellikle kalifiye insan gücü­ne sahip Avrupalı şirketlere yoğunla­şırken, teknoloji alanında önde gelen şirketlerinin biyoteknoloji yatırımları, süper insana giden süreçte bir hayli yol kat edildiğini gösteriyor. Peki, teknoloji şirketlerini sağlık ve biyolojik araştırmalara yatırım yapmaya teşvik eden ne?

BİYOLOJİ VE TEKNOLOJİNİN BİRLİKTELİĞİ

Bilim ve teknolojideki gelişmelere duyulan heyecan ve önceden tedavi edilemez hastalıkların iyileştirilmesi ihtimali birçok teknoloji şirketini bu alanda yatırım yapmaya yönlendi­riyor. Sağlık teknolojileri şirketlerine fon sağlayan Rock Health’in yaptığı bir araştırmaya göre, 2014 yılının sa­dece ilk altı ayında yatırımcılar dijital sağlık kuruluşlarına 2,3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Şu an için ABD’de de bi­yoteknoloji sektörünün piyasa değeri 100 milyar doları aştı.

Biyoteknoloji alanında özellikle Go­ogle’ın son yıllardaki yatırımları ciddi boyutlara ulaştı. Google uzun vadede sağlık alanında en önemli birim olacak biyoteknolojiye vurgu yaparak bu alanda çalışan firmalara ciddi kaynak­lar aktarıyor. Sahibi olduğu Verily Life Sciences şirketi ile yatırımlarını arttıran Google, GlaxoSmithKline ve Novartis başta olmak üzere dev ilaç firmaları ile işbirliğini de sürdürüyor.

Devamı Derin Ekonomi Aralık 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...