Dijital para kalkınma planında

11. KALKINMA PLANI, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. UZUN VADELİ BİR PERSPEKTİFLE 2019-2023 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN KALKINMA VİZYONUNU ORTAYA KOYAN VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN İLK KALKINMA PLANINA GÖRE; DÖNEM SONUNDA, İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 9,9’A, ENFLASYONUN YÜZDE 5’E DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR. GSYH’NIN 2023’TE 1 TRİLYON 80 MİLYAR DOLARA, KIŞI BAŞINA GELİRİN 12 BİN 484 DOLARA YÜKSELTİLMESİ AMAÇLANIYOR. MALI PİYASALARA İLİŞKİN HEDEFLER ARASINDA BLOKZİNCİR TABANLI DİJİTAL MERKEZ BANKASI UYGULAMASI DA VAR.

MEHMET ALİ DOĞAN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak. 15 yıllık bir perspektifin ilk 5 yıllık dilimi olarak tasarlanmış olan 11. Kalkınma Planı, her alanda topyekun bir değişim ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanmasını öngörüyor. Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hazırladığı ilk kalkınma planı olma özelliği taşıyan planın takibi ve değerlendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacak. Bu mekanizma aracılığıyla her yıl Cumhurbaşkanı’na rapor sunulacak.

ENFLASYON KALICI OLARAK TEK HANELERDE TUTULACAK

845 başlık, 5 bölüm ve 208 sayfadan oluşan plana göre, 2023’te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor. Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında yer alıyor. Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, plan dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5’e düşürülmesi, büyüme oranı açısından dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması öngörülüyor.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda mali piyasalara ilişkin hedeflere de yer verildi. Hedefler arasında, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası dikkat çekiyor.

Plan döneminde, İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek

Devamı Z Raporu Dergisi Ağustos 2019 sayısında…

Dikkat çekenler...