FiBER iPEK YOLU TEŞViK BEKLiYOR

Kadriye N. Teker

Günümüzde bilişim işlemlerinin karmaşıklaşması ve her alanda yaygın hale gelen dijitalleşme, verilerin bir yerden bir yere hızlı transferini gerektiriyor. İşletmeler ve kamu kuruluşları da dijital verilerini depolamak ve istenildiği zaman kullanmak için veri merkezlerini kuruyor. İlk olarak bilgisayar odaları şeklinde ortaya çıkan veri merkezleri günümüzde binlerce metrekareye bile ulaşabiliyor. Veri miktarı arttıkça veri merkezlerinin büyüklükleri de artıyor. Her geçen gün artan büyük veri, bunların depolanması, kontrolü ve istenildiği zaman erişilebilir olması dünya çapında veri merkezi işletmeciliğinin hızlı bir gelişme göstermesini sağladı. Özellikle bulut bilişim donanım piyasasının 2018 yılında yaklaşık 80 milyar dolara ulaşacağı düşünülürse önümüzdeki süreçte veri merkezlerinin önemi daha da artacak. Türkiye’nin ise bölgesinde veri üssü olabilmek için sektörün ihtiyaçlarına bir an önce cevap vermesi gerekiyor.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Mart sayısında…

Dikkat çekenler...