DAVID ROCKEFELLER GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Medya organlarına 20 Mart 2017’de ünlü Rockefeller ailesinin lideri David Rockefeller’in öldüğü iddiası yansıdı. Ölüm haberini neden ‘iddia’ olarak nitelediğimi yazının sonunda açıklayacağım. Ondan önce David Rockefeller’ın ve Rockefeller hanedanının, Amerikan ve dünya düzeninde neye karşılık geldiğine yakından bakmakta fayda var

Erkan Öz

racfeller

David Rockefeller kimdir ve Rockefeller ailesi neden önemlidir? Son 300 yıldır dünya, üretimin para ile organize edildiği bir para ekonomisi yani kapitalizm içinde yaşıyor. Batı dünyasının merkezde yer aldığı bu sistemi para sahipleri yönetiyor. Rockefeller ailesi ise işte büyük miktarda parayı kontrol eden dünyanın sayılı ailelerinden. Hanedanlık olarak niteleyebileceğimiz bu aileler içerisinde Rockefellerler’in yanı sıra Rothschildler, Warburglar, Schiffler, Kennedyler, Habsburglar, Windsorlar, Morganlar vb aileler de yer alıyor.
1800’LÜ YILLARA DAYANAN BİR HANEDANLIK
Rockefeller ailesi özellikle ABD’de etkili olmuş olan bir ailedir. Hanedanlığın kurucusu 1839-1937 arasında yaşayan Amerikalı sanayici ve petrolcü John Davison Rockefeller. Mütevazı bir köy kilisesinde ayin eşyası muhafızıyken, bir ticarî işletmeye muhasebeci olarak giren John Davison Rockefeller daha sonra kendisi girişimci oldu. Petrol endüstrisinin vaat ettiği geleceği ilk sezenlerden biri olan John Davison, madencilik ve çelik işleriyle uğraştı. İç savaş sırasında şirketleri gelişti. 1862’de kimyager Samuel Andrews’ın petrolü rafine etmenin daha iyi ve ucuz bir yolunu keşfettiğini duydu. John Davison, şirketini satarak parasını Andrews’la birlikte Standard Oil Company adında yeni bir şirkete yatırdı. 1863’te ilk petrol rafinerisini kurdu. Bu aşamadan sonra John Davison petrol taşımacılığında kullanılan demiryollarını kontrol etmeye odaklandı. Demiryollarının kontrolünü ele geçirince John Davison Rockefeller diğer petrol üreticilerinin ya petrol taşımalarını engelledi ya da onları çok düşük fiyatlarla petrol satmaya yani iflasa zorladı. 1884 yılında rakip şirketlerce kolundan hafifçe yaralandı. 1874 yılında Cleveland’daki 26 bağımsız rafinericiye, kendisiyle birleşmelerini önerdi. Yirmi bir rafinerici bu öneriyi kabul etti. Birlikte National Rafinery Association’u kurdular. 1896 yılında yine suikaste uğradı fakat bundan da sağ çıkmaya başardı. Süreç içerisinde gerek rakipleri, gerekse sıradan Amerikalılar tarafından hiç de sevilmiyordu. Kamuoyunda olumlu imaj yaratmak için Halkla İlişkiler’in babası sayılan Ivy Lee’den yardım aldı. Oldukça da faydasını gördü. Birçok yardım kurumu açtı. Bunların başında Chicago Üniversitesi, Tıp Araştırma Enstitüsü, New York’taki ünlü Rockefeller Center vardır. Acımasız bir kartel haline gelen Standard Oil daha sonra parçalandı. Bu şirketin bölünmesinden sonra EXXON-MOBİL, CHEVRON, CITI GROUP, J.P.MORGAN-CHASE Rockefeller Ailesinin en çok tanınan şirketleri olarak ortaya çıktı.
John Davison Rockefeller, 1892’de Amerika’nın ilk gerçek milyoneri oldu. 1910-1937 yılları arasında ‘Dünya’nın En Zengin İnsanı’ydı. Öldüğünde kişisel serveti 912 Milyon dolar düzeyindeydi. Bu rakam enflasyon ile dönüştürülünce günümüzde yaklaşık 189 Milyar dolara denk gelmektedir. Forbes’un 2017 zenginler listesine göre dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates’in servetinin bile sadece 81 milyar dolar olduğu düşünülürse Rockefeller hanedanının kurucusu John Davison Rockefeller’ın tarihin en zengin insanlarından biri olduğu anlaşılacaktır. Sanılanın aksine Yahudi değil Baptist Hristiyan olan John Davison Rockefeller tek oğluna da John Davison Rockefeller Junior ismini koydu. 1874-1960 yılları arasında yaşayan Junior finans işiyle uğraştı.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Nisan 2017 sayısında….

Dikkat çekenler...