YEPYENİ ÜÇ YILLIK VİZYON

Ekonomide gelecek üç yılın vizyonunu ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı (YEP), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Adı YEP olarak adlandırılan Orta Vadeli Program (OVP), geçmiş yılların aksine büyümede kademeli bir artış trendi öngörüyor. Büyümenin bu yıl için yüzde 3,8; 2021 için yüzde 5.0 olarak öngörüldüğü programın genel hatlarını “dengelenme” “disiplin” ve “değişim” prensiplerinden oluşturuyor. YEP’te enflasyon beklentileri ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2021 için yüzde 6,0 olarak belirlendi. İşsizlik ise 2021 için yüzde 12,1 olarak öngörüldü. Yeni oluşturulan Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi ise tasarrufları ve gelir artırıcı adımları koordine edecek ve takibini yapacak. 2019 yılı için öngörülen tasarruf miktarı 60 milyar lira, gelir artırımı da 16 milyar lira olarak belirlendi. YEP, iş dünyası ve ekonomistler tarafından “piyasaların beklentilerine uyumlu” ve “gerçekçi” olarak değerlendirildi.

Mehmet Ali Doğan

 

Piyasaların merakla beklediği, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak üç yıllık yol haritası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklandı. Ana prensipleri “dengelenme” “disiplin” ve “değişim” olarak belirlenen üç yıllık vizyonu ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı (YEP) 20192021 yılları arasını kapsıyor. YEP’i farklı kılan unsurlar arasında Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’nin kurulması, bankacılık ve reel sektöre yönelik tedbirler, vergi uygulamalarında iyileşme, sektörel proje örnekleri ve programın uygulama ve takibiyle ilgili yaklaşım dikkat çekiyor. YEP olarak adlandırılan Orta Vadeli Program (OVP) geçmiş yılların aksine büyümede kademeli bir artış trendi öngörürken, tahminleri ekonomistler ve iş çevreleri, piyasanın beklentileriyle uyumlu ve gerçekçi olarak yorumladı.

ÜÇ TEMEL PRENSİP: DENGELENME DİSİPLİN DEĞİŞİM

Konuşmasının başında, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “YEP ötesinde politikalar değişikliği için buradayız” diye söyledi. “YEP, üç ana temel üzerine oturtuldu, birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim olarak kurguladığımız bu süreç, ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce, bu yıldan başlayarak 2019 ve 2020 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını ortaya koyuyor” diyen Albayrak, disiplinin ikinci prensip olduğunu söyledi. Albayrak, “İkinci prensibimiz olan disiplinden temel kastımız dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile desteklenmesidir. Son prensibimiz olan değişimde temel hedefimiz bundan sonra yapacağımız her politika değişikliğinde ülkemizin uzun vadeli üretim kapasitesinin ve ihracatının artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır. Bunun en somut örneğini bundan sonra destekleyeceğimiz yatırım projelerinde çok net göreceksiniz. Bütün bunların sonucunda kademli bir GSYH artışı çok net bir şekilde görülecek. Hayata geçireceğimiz politikalarla bu programın öngördüğü strateji ve tedbirlerle büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız. 2020 yılında yüzde 3.5 ve 2021 yılından itibaren yüzde 5.0 büyüme sağlayarak büyümeyi sürdürülebilir hale getirerek sağlam temeller üzerine oturtmak temel amacımız olacak” diye konuştu.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ekim 2018 sayısında…

 

Dikkat çekenler...