Türk bankacılık sektörünün 2019 bilançosu

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Eylül 2019 itibariyle 4.273 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde sektörün aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı 2018 yılsonu itibarıyla 1,04 olarak gerçekleşirken, mevduatın krediye dönüşüm oranı 1,07 olarak gerçekleşmiştir. Sektörde 34’ü mevduat, 13’ü kalkınma ve yatırım, 6’ı katılım bankası olmak üzere toplam 53 banka faaliyet göstermektedir. Sektörün toplam aktiflerine göre mevduat bankaları yüzde 87, kalkınma ve yatırım bankaları yüzde 7 ve katılım bankaları yüzde 6 paya sahiptir. Sahiplik grubu ayrımına göre ise; kamu bankaları yüzde 41, yerli özel bankalar yüzde 32 ve yabancı bankalar yüzde 27 paya sahiptir. Eylül ayı sonu itibarıyla aktif büyüklüğüne göre pazar payında Ziraat Bankası’nın liderliği devam etmektedir.

Bu dönemde kredi hacmi de bir önceki yıla göre yüzde 2,1 daralarak 2.532 milyar TL’de kaldı. Öte yandan, bankaların menkul kıymetleri yüzde 24,3 artışla 608 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık bazda yüzde 10,5 seviyesinde genişleyen mevduat hacmi 2.362 TL’ye ulaşırken kredi-mevduat rasyosu ise yüzde 107,2 seviyesine geriledi. Sektörün özkaynakları yüzde 14,2 büyüyerek 466 milyar TL seviyesine ulaşırken karlılık (-%12,5) 36 milyar TL’ye geriledi.
Ticari ve kurumsal krediler 1.387 milyar TL, KOBİ kredileri 607 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 538 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı yüzde 55, KOBİ kredilerinin payı yüzde 24 ve tüketici(kredi kartları dahil) kredilerinin payı yüzde 21’dir. Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı yüzde 8,67; elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi sektörünün payı yüzde 7,48’dir. İlgili dönemde, 2.532 milyar TL olan toplam kredi tutarının 1.557 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 975 milyar TL’si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Sektörde kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Eylül döneminde yüzde 4,98 olarak gerçekleşmiştir. Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; inşaat sektöründe 7,69, toptan ticaret ve komisyonculukta yüzde 7,56 ve parekende ticaret ve kişisel ürünler sektöründe yüzde 6,59 olarak gerçekleşmiştir.

Devamı Z Raporu Ocak 2020 sayısında …

Dikkat çekenler...