Sigortacılıkta yaz gündemi yoğun

2023’TE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN VE AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1,4 TRİLYON LİRA SEVİYESİNE ULAŞAN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜ BU YIL YOĞUN BİR GÜNDEM BEKLİYOR. YASAL DÜZENLEMELER İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 1 TEMMUZ İTİBARİYLE KISMİ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLARKEN, ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DA ZORUNLU AFET SİGORTASI’NA DÖNÜŞECEK.

KADRİYE N. TUNÇSİPER

‘Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenleme kapsamında 1 Temmuz itibarıyla belirli şartları sağlayan katılımcılar sistemden çıkış yapmadan ve haklarını kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını alabilecek.

Yönetmelik gereği katılımcıların kısmi ödemeden yararlanabileceği durumlar eğitim, evlilik, konut alımı ve doğal afetler olarak belirlendi. Karar uyarınca kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek ve devlet katkısı oranı talep durumuna göre değişecek. Kısmi ödeme kapsamında geri alınabilecek tutar ise brüt asgari ücretin 5 katı olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Sigorta, kısmi ödeme ya da diğer bir adlandırma ile kısmi çekiş hakkı sayesinde BES’te uzun vadeli yatırım ve tasarruf yapmak isteyenler için süreklilik sağlanabileceğini, böylece sisteme olan ilginin artacağını ve sistemden erken çıkışın önüne geçilebileceğini vurguladı. Uzun vadeli bir yatırım olması dolayısıyla yatırım yapanların çekinmesine neden olan durumun, evlilik, konut, eğitim ve doğal afetler gibi hallerde birikimlerin bir kısmını çekme imkânıyla ortadan kaldırılabileceği belirtilirken, sigorta şirketleri açısından ise fon büyüklüğü kaybı önlenmiş olacak.

TÜM AFETLER TEK POLİÇEDE

Sigortacılıkta bu yıl sektörün gündemindeki bir diğer konu ise zorunlu afet sigortası. Yeni düzenleme planı ile zorunlu deprem sigortasının diğer doğal afetleri kapsayacak şekilde zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi planlanıyor. Halen zorunlu deprem sigortasında (DASK) mevcutta yüzde 57 olan sigortalama oranının zorunlu afet sigortası uygulaması ile artması bekleniyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bu yıl içerisinde, 2024’ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak” şeklinde duyurduğu zorunlu afet sigortası daha bütüncül bir sigorta olarak konuttaki eşyaları da kapsayacak.

ENFLASYON KORUMASI DA SEKTÖR İÇİN OLUMLU

Halen 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme binalar için 6 bin lira olarak belirlendi. Zorunlu afet sigortasında ise prim ve teminatlarla ilgili detaylar henüz netleşmese de prim ücretinin bir miktar artması bekleniyor.

Türkiye Sigorta yaptığı açıklamada doğal afetlerin neden olduğu zararların, sigorta şirketlerinin finansal sağlamlığını ciddi şekilde etkilemesi dolayısıyla, Zorunlu Afet Sigortası uygulaması sayesinde zararların paylaşımının daha adil bir şekilde yapılması mümkün olacak. Bu nedenle sigorta şirketlerinin mali istikrarı da korunacak. Sektörün ihtiyari poliçelerde direkt üstlendiği afet teminatları zorunlu afet sigortası kapsamına girecek ve sigorta şirketleri sigorta limitlerinin üstünde kalan kısımları ödeyecek. Bu da sektörün üzerindeki yükü azaltacak.

Zorunlu afet sigortası kapsamında önemli olacak düzenlemelerden birinin de 1 Ocak 2024’ten sonra düzenlenen zorunlu deprem sigortasına enflasyon koruması getirilmesi olduğunu söyleyen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, DASK teminatlarına eklenen enflasyon koruması sayesinde sigortalıların teminatlarının güncel kalmasının sağlanacağını, halihazırda poliçesi bulunan sigortalıların da teminatlarını 2 katına çıkararak enflasyon korumasından faydalanabileceğini kaydetti.

DASK’ın kapsamının genişletilerek ZAS’a dönüşmesinin sigorta sektöründe önemli bir dönemeç olacağını ifade eden Çiftçi, zorunlu afet sigortası ile sadece deprem riskinin değil, sel gibi diğer afetleri de içerecek olması dolayısıyla konut sahipleri için önemli bir güvence kaynağı olacağını belirterek, tek bir poliçe ile risklere karşı koruma imkanıyla müşterilerin sigorta ihtiyaçlarının daha kapsamlı bir şekilde karşılanabileceğinin altını çizdi.

Devamı Z Raporu Dergisi Haziran 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...