Riksbank örneği iyi okunmalı

“Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı”, temel tartışma konularımızdan biri haline geldi. Merkez Bankamız faizleri yükselttiğinde bağımsız, faizleri indirdiğinde bağımlı mıdır? Merkez Bankamızın politikaları eleştiremez ya da tartışılamaz mı? Merkez Bankamızın aldığı her karar doğru mu? Merkez Bankalarının bağımsızlığı konusunda örnek gösterilen ülkeler başarılı mı? Bu soruların sayısını arttırmamız mümkün. Bu soruların cevabını en iyi verecek örneklerden bir tanesi Riksbank’tır. Riksbank, İsveç’in Merkez Bankası ve dünyanın en eski Merkez Bankasıdır. Birçok Merkez Bankası’nın kuruluşunda örnek aldığı bankadır. Riksbank’ın kuruluş temeli 1956 yılında Johan Palmtruch tarafından kurulmuştur. Banka kurulduğunda adı Bank of Palmstruch’dır. Bankanın yönetimi İsveç kralı tarafından seçilmiştir. Fakat banka bir süre sonra iflas etmiştir. Banka daha sonra parlementonun kontrolünde olan Riksens Standars Bank’a devredilmiştir. Amaç, Kral’ın Banka’yı direk kontrolünü önlemekti. 1866 yılında yeni bir Riksdag kurulduğunda, bankanın adı Sveriges Riksbank olarak değiştirilmiş ve günümüzdeki adını almıştır.
Riksbank, Kasım 1992’de sabit kur sisteminin çökmesini takiben, Ocak 1993’de enflasyon hedeflemesini uygulamaya başlamıştır. Hedef enflasyon artı/eksi 1 puan ile yüzde 2 olarak tespit edilmiştir. Riksbank Yönetim Kurulu uygulamaya geçileceğini hükümetin herhangi bir destek açıklaması olmaksızın yapmıştır.

Devamı Derin Ekonomi Aralık 2017 sayısında…

Dikkat çekenler...