Pandemi cari işlemler dengesini zorluyor

Pandemi krizi gelişmekte olan ekonomilerin başta olmak üzere ülkelerin cari işlemler (ödemeler) dengesini de ciddi şekilde (olumsuz) etkilemektedir.

Cari işlemler dengesi, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret, hizmetler, yatırım gelirleri ve cari transferler dengelerinin toplamından oluşur. Cari işlemler açığı dış finansman sıkışıklığına ve özellikle dış borç yükü artışına neden olmaktadır.

Türkiye ekonomisinin yapısı gereği dış ticaret dengesi sürekli açık vermektedir. Bu açık genellikle hizmet dengesinin fazla vermesi ile dengelenir.

Pandemi nedeniyle hizmet dengesinde de yaşanan düşüşler (içinde yer alan turizm ve taşımacılık gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanıyor olması -Nisan ve Mayıs ayı turizm gelirleri sıfırlandı) dış ticaret açığından kaynaklanan negatif etkiyi dengeleyememiştir. Bu nedenle 2019’un tamamında fazla veren cari işlemler dengesi, 2020 yılının ilk 5 ayında 16,7 milyar dolar açık vermiştir.

Burada bir noktanın altını çizmekte fayda var. Türkiye ekonomisi genellikle büyüdüğü dönemlerde cari açık artmakta, büyümenin sıfıra yaklaştığı ya da negatif olduğu dönemlerde de ekonomi cari fazla vermektedir.

Devamı Z Raporu Ağustos 2020 sayısında …

Dikkat çekenler...