ASEAN VE TÜRKiYE ARASINDA YENi DÖNEM

Yakup Kocaman

yakuphaber

Son yıllarda, Türkiye ile ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleriyle sıra dışı bir ekonomik ve politik ilişki sürecine girdi. Kuruluşu 1967’ye uzansa da 2000’li yıllar sonrasında atağa kalkan ASEAN, ucuz işgücü ve hammadde maliyetleriyle, Çin’in yanıbaşında Çin’e alternatif bir bölge olarak yükseliyor.
Malezya, Endonezya ve Brunei Sultanlığı, birliğin üç Müslüman üyesi olarak öne çıkıyor. Diğer ülkeler Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Laos, Burma ise Türkiye’nin etki alanını genişleteceği hedef ülkeler. Nüfuslarının toplamı 625 milyon olan birliğin yıllık gayri safi milli hasılası toplamı 7,6 trilyon dolar. Bu, dünya GSMH’sinin yüzde 10’una denk geliyor. Birliğin ortalama kişi başı milli geliriyse 5 bin 800 dolar.
Türkiye ile ASEAN arasındaki ticaret hacmi 2004-2014 arasında dört kat arttı. Türkiye dışişleri bakanları son üç yıl üst üste ASEAN zirvelerine davet edilmeye başlandı. Bu iki taraf arasında politik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. ASEAN Türk ithalat ve ihracatçılarına cazip fırsatlar sunarken, Türkiye de ASEAN için Batı pazarlarına açılmak için güçlü bir üs vaat ediyor. Çin’in son aylarda Rusya’nın baskısıyla Türk ziyaretçilere yeni vize zorlukları çıkardığı, hızlı maliyet yükselişi nedeniyle tedarik kanallarında Çin dışı alternatiflerin arandığı bir dönemde alternatif pazar ve tedarik kanalı olarak öne çıkmaya başlayan ASEAN ülkeleriyle ilgili merak edilenleri, ASEAN Sekreterliği Pazar Entegrasyonu Direktörü Ho Quang Trung’a sorduk.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ağustos 2016 sayısında…

Dikkat çekenler...