YENİ DİJİTAL DOLAŞIM ÇAĞI

İnternet ve bant genişliğindeki artış ile dijitalleşme küresel emek, finans, mal ve hizmet dolaşımını tepeden tırnağa değiştirecek ve büyütecek bir seviyeye ulaşmış durumda. Küreselleşme, dijital platformlar sayesinde internetin ulaştığı her alana nüfuz ederek küresel ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlıyor

Sernur Yassıkaya

shutterstock_327024854

Dördüncü Endüstri Devrimi ifadesini her geçen gün daha sık duyuyoruz, Duymaya da devam edeceğiz. 1990’lar ile internetin hayatımıza girmesi sonucu, tüm ilişki ağları geri dönülemez biçimde değişmeye başladı. İnsanlar arası ilişkilerden, siyasete ve ekonomiye kadar 20. yüzyılın tüm genel geçer yapıları, birbiri ardına çökmekte ya da biçim değiştiriyor. Küreselleşme olarak adlandırılan
fenomen de bu değişimden ayrı düşünülemez. Dijital devrimin her geçen gün etkinliğini artırdığı bir dönemde küresel ekonominin işleyişi de farklılıklar göstermeye başladı. Bu çerçevede MCKinsey Küresel Enstitüsü Mart ayında önemli ve satır satır okunması gereken bir rapor yayınladı. Dijital Küreselleşme: Küresel Dolaşımların Yeni Çağı başlıklı rapor, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizi milat alarak, dijitalleşmenin küresel ekonominin yapısında meydan getirdiği değişikliği dikkat çekici bir şekilde tanımlıyor. Rapor, başlangıç bölümünde bu trendi şu şekilde tanımlıyor: “20’nci yüzyılı karakterize eden uluslararası ticaret ve finanstaki hızla yükselen dolaşım, 2008’den beri ya yatay devam ediyor ya da düşüş eğilimi göstermekte. Halbuki dijital dolaşımlar – bilginin, fikirlerin ve inovasyonun dünya genelinde iletimi ve küresel ekonomide artan işbirliği çerçevesinde genişliyor. Raporda da ifade edildiği gibi küreselleşmenin daha dijital bir formuna geçiş, ekonomik faydaların hangi yöne yol aldığı, sınır ötesi iş yapmanın niteliğinin ve katılımının değiştiği bir süreci ifade ediyor.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Nisan Sayısında…

Dikkat çekenler...