Meksika ekonomik kriz riskini nasıl atlattı?

2014 yılında petrol fiyatları düşmeye başlayınca peso hızla değer kaybetti. Petrol fiyatları 2008 yılında 145 dolar seviyesine yükselmişken küresel krizle birlikte 70’li rakamlara düşmüştü. 2011-2014 arasında dalgalı olarak 100 dolarların üzerine birkaç defa çıksa da petrol fiyatları 2014 yılının son çeyreğinde tekrar zayıfladı ve 2015 yılında 40 dolarlara kadar geriledi.
Bu düşüş petrol zengini ülkelerde önemli bir kaynak kaybına sebep oldu. Sanayi tarafında gelişmiş olsa da petrole bağımlılığı hala ihmal edilemez seviyede olan Meksika’da, petrol fiyatları düşmeye başlayınca peso hızla değer kaybetti.
Meksika’nın yaşadığı dış şok talihsizliği sadece petrol fiyatlarıyla sınırlı değildi. Trump’ın başkanlığındaki ABD Meksika’ya karşı tavır aldı. Bu da Meksika’da oluşmuş olan başta otomotiv sektörü için oldukça kötü haberdi. Duvar meselesi de Meksika’ya zarar verdi ve risk algısını artırdı.
Bunlara ragmen Meksika makroekonomik açından büyük zarar görmedi. Büyüme orta vadeli ortalama sayılabilecek olan yüzde 3’lerin çok altında değil; 2018’de yüzde 2’nin altına düşse de krizden sonraki son beş yılda yüzde 2,5 civarında kaldı. Cari açık GSYH’nın yüzde 2’si civarında ve resmi işsizlik rakamları da yüzde 4’ün altında. Meksika’da mevduat faizleri ise yüzde 3 civarında.

Devamı Derin Ekonomi Nisan 2019 sayısında…

Dikkat çekenler...