2019 yılına girerken Türk bankacılık sektörü

Küresel bankacılık sektörü zor bir yılı geride bıraktı. Bir yandan gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaları uygulamalarına ilişkin belirsizlikleri, diğer yandan Brexit tartışmaları risk oluşturan temel faktörler arasındaydı. Trump gerçeğini elbette göz ardı edemeyiz. ABD’nin başta Çin olmak üzere ticaret yaptığı ülkelere yönelik aldığı sert önlemler, dünya ticaretinin geleceği açısından karamsar bir tabloyu ortaya koydu. Yeni yıla ABD ekonomisine yönelik yavaşlama senaryolarının tartışıldığı bir atmosferde girdik. Fed, geçtiğimiz yılı her ne kadar faiz artışı ile tamamlamış olsa da yeni yıla ilişkin yeni normal de faiz artışının iki ile sınırlı kalacağı, hatta faiz artışına ihtiyaç duyulmayabileceği yönünde. Elbette bu kadar çok bilinmeyenin çok olduğu bir dönemde bankacılık sektörü açısında hiçte kolay olmayacaktı. Tablo bu kadar karamsar olmasına rağmen Türk bankacılık sektörünün uzun yıllardır yakalamış olduğu başarıyı sürdürmeye devam etti. Sektör açısından bu yılın geçtiğimiz yıla rağmen çok daha iyi olacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz.
Geçtiğimiz yıl Türk bankacılık sektörü büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yılın ilk dokuz aylık verilerine göre sektörün aktif büyüklüğü 4.211 milyar TL gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü GSYH’ye oranı 1,05. Sektörde halen 34 Mevduat, 13 Kalkınma ve Yatırım, 5 Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet gösteriyor. Özellikle kamu Katılım Bankalarının sektöre girmesi ile birlikte katılım bankacılığında büyümenin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda devam etmesi bekleniyor. Sektörün bilançosuna baktığımızda yabancı paraların toplam varlıklara oranı yüzde 46, toplam para yükümlüklerine toplam yükümlüklere oranı yüzde 53. Yabancı para kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 42, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 52’dir. Bu yıl, TL’deki güçlenme devam etmesiyle TL mevduatın, toplam mevduat içindeki payının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Sektörde krediler tarafı zor bir yıl oldu. Yükselen faizler ve talepteki yavaşlama kredi tarafında yavaşlamanın belirleyici oldu.

Devamı Derin Ekonomi Ocak 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...