MOODY’S TUTARSIZ VE ESASTAN UZAKTAN DAVRANIYOR

Nihat Zeybekçi-Ekonomi Bakanı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, yaptığı bir açıklama ile ülkemizin “Baa3” olan kredi notunu Ba1 seviyesine indirirken, “durağan” olan görünümümüzü bu yönde korudu. Moodys’in kararının temel olarak iki iddiaya dayandırıldığını görüyoruz: Dış finansman bağımlılığında artan riskler ve daha evvel özellikle büyüme ve kurumsal sağlamlığı destekleyici nitelikte olan koşulların zayıflamaya başlaması…

Moodys’in almış olduğu bu karar, Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleri ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir.
Küresel ticaret ve yatırım dinamiklerinin zayıf seyrini sürdürdüğü, birçok gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkenin resesyon ve deflasyon tehdidi ile boğuştuğu bir ortamda, ekonomisini 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 3,9 büyüten, bunu yaparken de aynı zamanda cari işlemler açığını azaltabilen, vatandaşlarına yeni iş olanakları yaratan bir Türkiye gerçeğini dikkate aldığımızda, verilen bu kararın ne kadar temelsiz ve yanlı olduğu açıktır.
Her şeyden evvel Moodys’in, ülkemizdeki reform iradesinin sağlamlığı hakkında ciddi şüphelere sahip olduğunu üzülerek görüyoruz. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim: yatırımı, üretimi ve ihracatı esas alan, iş yapma ortamını geliştiren ve yapısal iyileştirmeleri süratlendiren hukuki düzenlemeler, hükümetimizin 1 numaralı gündem maddesidir, bundan sonra da böyle olacaktır.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ekim 2016 sayısında….

Dikkat çekenler...