2 Trilyon Dolar Kara Para Dünya Turunda

Eğer tüm dünyadaki kara para aklama, bir ekonomi olsaydı dünyadaki 5. büyük ekonomi olurdu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Paravan Şirketler Küresel Raporu da G20 üyesi ülkelerinin büyük çoğunluğunun zayıf ve ortalama düzeyli performansa sahip olduğunu gösteriyor.

Kadriye N. Teker

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre G20 ülkelerinde kara para 2 trilyon dolara ulaştı. Birçok ülkenin özellikle şirket sahipliği şeffaflığında sınıfta kaldığının vurgulandığı rapora göre en büyük problem, hükümetlerin şeffaflık adına verdikleri sözleri tutmamaları.

Tutulamayan sözler 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü son açıkladığı Paravan Şirketler Küresel Raporu’nda ABD ve Çin gibi dev ekonomiler dâhil olmak üzere G20 ülkelerinde yılda 2 trilyon dolara yakın para aklandığını açıkladı. Özellikle şirket ortaklarının gizlenmesi yolu ile yürütülen para aklama, yolsuzlukla mücadelenin sekteye uğramasına yol açıyor. Uluslararası suç örgütlerinin kara para ile beslendikleri düşünüldüğünde yolsuzluk faillerinin kimliğinin gizlenmesi ve sınır ötesi kara para aklama konularında daha etkili düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

İngiltere istisna

Paravan Şirketler Küresel Raporu’na göre sadece Hindistan ve İngiltere, şirketlerin, hissedarları veya onları kontrol eden özel kişiler hakkındaki bilgileri kaydetmelerini ve güncel tutmalarını zorunlu kılıyor. Ayrıca 20 ülke içerisinde sadece İngiltere suçluların varlıklarını saklamalarını engelleme konusunda etkin bir çaba gösteriyor. G20 ülkelerinin tüm performansına bakıldığında ise 15 tane ülkede sahiplik şeffaflığının zayıf ya da ortalama düzeyde olduğu görülüyor. Rapor sonuçlarına göre G20 üyesi sekiz ülkede bankalar paranın ardındaki gerçek kişiyi bilmeseler bile işlemi tamamlayabiliyorlar ve yedi ülkede de emlak satışlarında satan ya da alan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi zorunlu değil. Bu nedenle dünyanın önemli merkezlerinde 100 milyarlarca dolarlık gayrimenkullerin gerçek sahipleri bilinmiyor. Aynı rapor sonuçlarına göre G20 ülke şirketlerinde denetimlerin arttırılması ile bu sorunların üstesinden gelinebilir.

Dikkat çekenler...