M JENERASYONU DÜNYAYI DEĞiŞTiREN GENÇ MÜSLÜMANLAR

Dünyanın en genç nüfusa sahip dini İslam. 1.6 milyar Müslümanın üçte ikisi 30 yaş ve altında. Bu nüfus küreselleşmenin ve internetin sağladığı alan ile seslerini her zamankinden gür olarak duyuruyor. Kimliklerini, inançlarını merkez olarak tanımlayan bu nesil 2000’li yıllara damgalarını vurmaya hazırlanıyor.

Sernur Yassıkaya 

hijab

Dünyaca ünlü Pew Araştırma Şirketi’nin “Dünya Dinlerinin Geleceği: Nüfus Büyüme Projeksiyonu,” 2010-2050 başlıklı raporunda, 2050 yılında dünyamızdaki Müslüman nüfusun 2,8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2010 itibarıyla ise Müslümanların sayısının 1,6 milyar seviyesinde olduğu yine raporda belirtiliyor. 2010’dan 2050’ye kadar geçecek sürede Müslümanların sayısını artıran iki önemli etken var: genç nüfus ve yüksek doğum oranı. Dünyada Müslüman nüfusun en yoğun olarak yaşadığı alan yüzde 61,7 ile Asya-Pasifik bölgesi. Bu veri, İslam’ı ve dolayısıyla Müslümanları Ortadoğu ve Afrika eksenli ele alan genel algıyı da bozuyor. Asya-Pasifik bölgesi aynı zamanda dünyanın ekonomik anlamda en hızlı büyüyen ve orta sınıfın giderek geliştiği bir coğrafya. Müslüman nüfusun dünyanın diğer bölgelerindeki dağılımı ise, yüzde 19.8 ile Ortadoğu-Kuzey Afrika, yüzde 15.5 ile Sahra-Altı Afrikası, yüzde 2.7 ile Avrupa, yüzde 0.2 ile Kuzey Amerika ve yüzde 0.1 ile Latin Amerika-Karayipler. 2050 yılına dair projeksiyon göz önüne alındığında ise Asya-Pasifik’teki Müslüman nüfusu yüzde 52.8’e düşerken, en fazla yükseliş, Afrika’da Sahra-altı bölgede yüzde 24.3 ile gerçekleşiyor. Kısacası, 2050 yılı itibariyle, dünyadaki Müslüman nüfusun yüzde 78’i, küresel ekonominin en dinamik iki bölgesinde yaşıyor olacak. Yaş dağılımına bakıldığında da Müslüman nüfusun dünya ortalamasından ayrıldığı görülüyor. Buna göre Müslümanlar dünyanın en genç nüfusuna sahip. Toplam Müslüman nüfusun yüzde 34’ü 15 yaşın altında. Bu oran dünya ortalamasında yüzde 27. Müslümanların yaş ortalaması 23 iken, dünya genelinde bu oran 28. Müslüman nüfusun yüzde 63’ü 30 yaşın altında. Kısacası, dünya giderek zenginleşen, genç ve dinamik bir Müslüman nüfus ile karşı karşıya. Ve bu nüfus küreselleşme ve internetin verdiği imkanlar ile her geçen gün kendini dünya genelinde daha fazla ön plana çıkartıyor.
İngiliz Müslüman yazar Shelina Janmohamed son kitabı “Generation M – Dünyayı değiştiren genç Müslümanlar” küresel alanda her geçen gün kendilerini hissettiren bu genç Müslüman kuşağın hikayesini anlatıyor. Bilindiği üzere, günümüz dünyasında genç nüfus genel olarak 3 nesle ayrılıyor, X, Y ve Z kuşakları. X nesli, 1965 ile 1980 yılları arasında doğan ve artık günümüzde orta yaşa yaklaşmış nüfusu anlatılırken, Y nesli 1980 ila 1999 yılları arasında yani milenyum öncesi doğan genç kitleye itham ediliyor. Z kuşağı ise 2000 yılı sonrası doğan ve en büyüğü şu an 16 yaşında olan nesle işaret ediyor. Uzmanlar Y neslinin en önemli özellikleri olarak her türlü otoriteye yönelik eleştirel duruş ve dijital dünyaya hızlı eklemlenme olarak ifade ediyorlar. Shelina Janmohamed’de Y kuşağı içinde yetişen ama inanç sistemlerini hayatının merkezine yerleştirmiş Müslüman Y neslini, Generation M yani M Jenerasyonu olarak tanımlıyor.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ekim 2016 Sayısında….

Dikkat çekenler...