BU KIŞ AMERİKA’YA SOSYALİZM GELİR Mİ?

ABD kamuoyunun ve siyasetinin her zaman mesafeli durduğu, neredeyse hastalık muamelesi yaptığı sosyalizm, Trump politikaları sonrası daha fazla taraftar toplamaya başladı. Demokratların daha fazla sola kayması hakkında başlayan tartışmalarla gündeme gelen bu eğilim, Amerikan Demokratik Sosyalistleri hareketinin güçlenmesi ile iyice fark edilir hale geldi. Görünen o ki, bugüne kadar liberal solcuların bile komünist sayıldığı Amerikan toplumu için, sosyalizmin yeni bir alternatif olup olamayacağı, yeni dönemin en çok tartışılan konularından biri olacak.

Kadriye N. Tunçsiper

Tarihler 17 Eylül 2011’i gösterdiğinde, Wall Street’te başlayan işgal eylemleri ABD kamuoyu için oldukça ilgi çekiciydi. Zenci isyanlarına alışkın olan Amerikan toplumu için, yeni taleplerin dile getirildiği ve kapitalizmin kalbi Wall Street’i hedef alan bu eylemler çok farklıydı. Özellikle 2008 krizinin işsiz bıraktığı dışlanmışların, yüzde 1’e karşı yüzde 99 söylemiyle taraftar toplaması bireyselliğin ön planda olduğu bir toplum için ilk olma özelliği taşıyordu. Wall Street eylemleri sosyalizme dair gençler arasında bir popülerlik başlatsa da, ABD’de sosyalist fikirlerin öne çıkmasında kuşkusuz Barnie Sanders’in büyük katkısı var. Öyle ki 2015 boyunca Merriam Webster isimli Amerikan İngilizcesi sözlüğünde en fazla aranan kelime ‘sosyalizm’ oldu. Hillary Clinton’a karşı yarışan Barnie Sanders’ın açıkça kendisini Demokrat Sosyalist olarak tanımlaması ve gençler arasında popüler hale gelmesi ile başlayan sosyalist bahar, ABD siyaseti için ana akım politik tartışmalara yeni bir soluk getirdi. Herkes için sağlık hakkı, sendikal haklar, çocuk yardımı gibi İskandinav modelini temsil eden sosyal haklara vurgu yapan bu yeni akım; bir bakıma biz buradayız demenin bir başka ifadesi olarak değerlendirilmeye başlandı.

SOSYALİST Y KUŞAĞI

2008 krizinden bu yana genç Amerikalılar, konut, sağlık ve düşen ücretler nedeniyle artık kapitalizmi daha fazla suçluyorlar. Bu nedenle bunun siyasetteki etkilerini görmek de artık sürpriz değil. 2016 seçimlerinde 30 yaş altında Sanders’in aldığı oy 2 milyondan fazlayken, bu yaş grubundan Hillary Clinton ve Trump’ın aldığı oy toplamı bile Sanders’a yaklaşamıyordu. Seçim sonrasında ise Donald Trump’ın cumhuriyetçi yönetimiyle sağa doğru sert dönüşünü sürdürmesi ve muhalefetteki Demokrat Parti’nin bunu durdurmak için güçsüz kalmasıyla birlikte, kamuoyu anketlerinde gençlerin neredeyse yarısının sosyalist fikirlere sempati duyduğunu belirtmesi önemli bir gelişme oldu.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Ekim 2018 sayısında…

 

Dikkat çekenler...