2021’i şekillendirecek teknoloji trendleri

COVID-19 SALGINININ DAMGA VURDUĞU 2020 YILI, ETKİSİNİ 2021’E DE TAŞIDI VE BİRÇOK SEKTÖRÜ DÖNÜŞMEYE ZORLUYOR. BUNUN SONUCUNDA TEKNOLOJİ TRENDLERİNDE DE BİR DEĞİŞİM GÖZLENİYOR. ARTIK OFİSLERDEN KISMEN KOPUŞLAR YAŞANIYOR VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE HİBRİT ÇALIŞMANIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR. BUNUNLA BİRLİKTE SİBER GÜVENLİĞİN DE ÖNEMİ ARTIRACAK. 2021 İÇİN ÇEŞİTLİ GLOBAL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNİN AÇIKLADIĞI TEKNOLOJİ TRENDLERİNDEN OLUŞAN SEÇKİMİZDE, BAŞKA BİRÇOK İLGİNÇ ALT BAŞLIK MEVCUT.

H. KEREM FINDIK

GARTNER’DAN DÖRT TREND

1. DAVRANIŞLARIN İNTERNETİ (INTERNET OF BEHAVIOURS)

Covid-19 protokol izleme örneğinde gösterildiği gibi, davranışların interneti (Internet of Behaviours-IoB) davranışları değiştirmek için verileri kullanmakla ilgili. Hem dijital hem de fiziksel dünyalarımızı yansıtan veriler, -bu verileri toplayan teknolojilerin artmasıyla- geri bildirim döngüleri aracılığıyla, davranışları etkilemek üzere kullanılabilir. Örneğin, ticari araçlar için telematik, ani frenlemeden sert dönüşlere kadar sürüş davranışlarını takip edebilir. Şirketler daha sonra bu verileri sürücü performansını, yönlendirmeyi ve güvenliği iyileştirmek için kullanabilir. IoB, bireysel kullanımların hedeflerine ve sonuçlarına bağlı olarak etik ve toplumsal çıkarımlara sahip olarak değerlendiriliyor.

IoB, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birçok kaynaktan verileri toplayabilir, birleştirebilir ve işleyebilir: Ticarî müşteri verileri, kamu sektörü ve devlet kurumları tarafından işlenen vatandaş verileri, sosyal medya, yüz tanımanın kamuya açık dağıtımları ve konum takibi.

2. TOPLAM DENEYİM

Toplam deneyim, iş sonucunu dönüştürmek için çoklu deneyimi, müşteri deneyimi, çalışan deneyimi ve kullanıcı deneyimini birleştirir. Amaç, teknolojiden çalışanlara, müşterilere ve kullanıcılara kadar tüm bu parçaların kesiştiği genel deneyimi iyileştirmektir. Bu eğilim, kuruluşların uzaktan çalışma, mobil, sanal ve dağıtılmış müşteriler dâhil olmak üzere COVID-19 alanında çığır açanların yararlanmasını sağlar.

3. GİZLİLİĞİ ARTIRAN BİLGİ İŞLEM

Gizliliği artıran bilgi işlem, verileri kullanılırken koruyan üç teknolojiye sahiptir. İlki, hassas verilerin işlenebileceği veya analiz edilebileceği güvenilir bir ortam sağlar. İkincisi, merkezî olmayan bir şekilde işleme ve analitiği gerçekleştirir. Üçüncüsü, işlemeden veya ölçme işleminden önce verileri ve algoritmaları şifreler.
Bu eğilim, kuruluşların araştırma konusunda bölgeler genelinde ve rakiplerle gizlilikten ödün vermeden güvenli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. Bu yaklaşım, gizliliği veya güvenliği korurken, artan veri paylaşma ihtiyacı için özel olarak tasarlandı.

Devamı Z Raporu Dergisi Ocak 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...