Yapay zeka

Dünya çapında üretkenliği ve küresel büyümeyi hızlandırabilecek ve gelirleri artırabilecek teknolojik bir devrimin eşiğindeyiz. Yapay zekânın hızlı ilerlemesi dünyada hem heyecana hem de endişeye  neden olmaktadır. Yapay zekânın küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri üzerine gündemde önemli sorular var. Öte yandan yapay zekânın ekonomiler üzerindeki olası net etkisini öngörmek oldukça zor. Biraz güvenle söyleyebileceğimiz, yapay zekânın geniş potansiyelinin insanlığın yararına güvenli bir şekilde kullanmak için bir dizi politika oluşturmamız gerektiğidir.

ETKILERİ

Birçok üniversite ve kurum yapay zekânın küresel işgücü piyasası üzerindeki potansiyel etkisini inceliyor. Birçok çalışma, işlerin yerini yapay zekâ ile değiştirme olasılığını öngörüyor. Yine de, insan faktörü halen önemini koruyor. Birçok araştırmanın bulguları küresel istihdamın neredeyse yüzde 40’ının yapay zekânın etkisi altında kalabileceğini gösteriyor. Tarihsel olarak, otomasyon ve bilgi teknolojisi rutin görevleri etkileme eğilimindeydi. Ancak yapay zekâyı diğerlerinden ayıran, yüksek vasıflı işleri etkileme yeteneğidir. Sonuç olarak, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan pazar ve gelişmekte olan ekonomilere kıyasla yapay zekâdan daha büyük risklerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Ancak aynı zamanda faydalarından yararlanmak için daha fazla fırsat ortaya çıkacaktır.

Devamı Z Raporu Mart 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...