VUCA’ya karşı dümen kullanmak …

Amerika Birleşik Devletleri, her türlü melanetin doğduğu ve her türden kötülüklere karşı geliştirilen mücadele yöntemlerinin ülkesi olma vasfını sürdürüyor.

Vahşi kapitalizmin, insafsız tüketim toplumunun merkeziyken, ‘toplam kalite yönetimi’ (W. Edwards Deming) gibi yaralara merhem olacak yöntemlerin de geliştirildiği ülke…

Irkçılığın, faşizmin, ayrımcılığın ‘en uç’ noktalarının da yaşandığı ülke ABD’deydi… Demokrasi havarilerinin geliştiği ülke de… Köle ticaretinin ve sömürgeciliğin en rafinesini de orada gördük, ‘evrensel, küresel’ koruma ve yutturma mekanizmalarının da…

Vasatlığın, sıradanlığın hâkim, okuma yazmanın, genel kültürün çok düşük seviyelerde olduğu ülke de Amerika’dır… En sağlam entelektüellerin, Nobel ödüllü bilim insanlarının çıktığı ülke de…

Başka ülkelere ABD tezlerinin anlatılması ve o ülkelerin halklarının söz konusu tezleri desteklemesi için en etkili ‘ikna’ yöntemlerden biri olan ‘kamu diplomasisi’ni (public diplomacy) ve ‘algılama yönetimi’ (perception management) kuramını ortaya atan da odur… Küresel emperyal amaçlara ulaşmak için bu kavramları kurnazlıkla kullanan da…

Devamı Z Raporu Temmuz 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...