UETS şirketlerimiz için fırsat mı tehdit mi?

Türkiye’de e-devlet uygulamaları ve sayısallaşma (dijitalizasyon) hızlı ve başarılı ilerliyor. E-devlet yapılanması sessiz ve derinden ama güçlü gelişiyor. Sosyal güvenlik hizmet dökümünden sabıka kaydına, tapu işlemlerinden diploma denklik başvurularına kadar birçok uygulama e-devlet kapısı üzerinden hizmet sunuyor. Sağlık ve SGK sağlık sigortası kayıtları alanında Türkiye muhtemelen dünyadaki en gelişmiş ülke.
Şirketler de bazı hizmetleri e-devlet portalı üzerinden alıyor. Bunun yanı sıra e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye ve e-defter gibi hizmetlerle beraber daha birçok alanda dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Henüz yeterli olmasa da ticaret odaları da yavaş yavaş sayısallaşıyor. Bilindiği gibi Türkiye’de şirketlerin odalara üye olması zorunlu ve şirketlerimiz odalara ciddi aidatlar öderken şirket kurulumlarında şirketler, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Oda Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi gibi birçok belgeyi odalardan alabiliyor.
Bunlar kadar önemli bir alan olarak; Türkiye’de tebligat sistemi de değişime uğruyor. KEP uygulaması birçok kurum ve şirket tarafından kullanılıyor. Bununla birlikte KEP’te aksaklıklar da devam ediyor. Bunun yanı sıra ülkemiz yeni bir tebligat sistemi ile tanıştı; ulusal elektronik tebligat sistemi (UETS). UETS şirketler açısından bazı kolaylıklar ile birlikte bazı önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Şirketler ve kamu kesimi bunlardan habersiz. Türkiye’de iş ortamının gelişmesi, şirketlerimizin neşvünema bulması, üretim, ihracat ve istihdamın artması açısından kritik öneme sahiptir. Pek fark edilmese de hukuki tebligat sistemi de ülkemizdeki iş ortamının önemli unsurlarından.
Devamı Z Raporu Ocak 2021 sayısında …

Dikkat çekenler...