Türkiye’nin yerli otomobili

Otomobil seri üretimi kolay bir iş mi?

Cevap: Hayır. Otomobil seri üretimi yüksek teknolojik birikim ve yüksek sermaye birikimi gerektiriyor. Yurt içi ve dışı yaygın bir dağıtım ağı ve buna ilaveten marka tanınırlığı ve güvenilirliği gerektiriyor. Uzun dönemli hedef ve uygulama başarısı olmadan otomobil seri üretiminde başarılı olunmaz.

Türkiye’de yerli otomobil üretilebilir mi?

Cevap: Evet.

Üretilmeli mi?

Cevap: Evet.

Eğer seri üretim bu kadar zor ise neden yerli otomobil üretelim?

Cevap: Çünkü otomobil üretimi aynı zamanda diğer sektörlerdeki teknolojik ve sınai gelişmeyi tetikleyen, ‘geniş (ileri ve geri) bağlanı- ları’ olan bir sektör. Güney Kore 1960’larda kendilerine verilen tüm tavsiyelerin aksine önce çelik üretimi tesislerini kurdu. Sermayesi, hammaddesi, kalifiye işgücü yoktu. Ancak başarılı oldu. Posco şu anda dünyanın en büyük ve en rekabetçi üreticileri arasında. Donald Trump ‘pas kuşağı’ adı verilen çöken Amerikan çelik üretiminden bahsederken Posco ve diğer Doğu ve Güney Asya üreticilerinden bahsediyor esasında. Güney Kore çelik sanayini kurduktan sonra bu kez otomobil sanayini hedefledi ve 1970’lerde bunu da başardı. Bugün dünyanın en önemli bir kaç üreticisinden birisi olarak dünya otomobil üretiminin yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Türkiye, hem 1960’larda (Kore’den biraz daha önce) hem de 1970’lerde (Kore ile aynı zamanda) Cemal Gürsel, Necmettin Erbakan, Şükrü Er gibilerin döneminde yerli otomobil konusuna eğildi. Bu öncüler kamuoyunda acımasız bir karşı duruşla karşı- laşmıştı. Çetin Emeç, Yunus Nadi gibi kanaat lideri gazetecilerimiz yerli otomobil fikrine güldüler (maalesef) ve tonlarca gazete yazısı yazdılar: Türkler nasıl otomobil yapabilir? Neden yapalım? Ne gerek var? Saçmalık… Toplumun büyük kısmı da kayıtsız kaldı bu öncülere ve onların fikirlerine. Sonuç: sanayileşme yönünde toplumsal bir mutabakat olmayıp ‘ithalat bazlı ilerleme’ fikri ağır bastığı için yerli otomobili üretemedi Türkiye. Güney Kore ise tüm bahislerin aksine bunu başardı ve bugün dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri haline geldi.

Devamı Derin Ekonomi Ağustos 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...