Türkiye’nin sanayileşme ve kalkınma gündemi

Makroekonomik istikrar, ekonomik kalkınmanın olmazsa olmaz şartıdır. Ancak yeterli şart değil, gerekli şarttır. Sanayileşmeye dayalı kalkınmanın diğer gerekli (ancak yeterli değil) şartı ise gerekli yapısal politikaların tasarımı ve başarıyla uygulanmasıdır. Burada bahsedilen yapısal politikalara sanayi politikaları adı verilir.

How Nations Succeed: Manufacturing, How Nations Succeed: Manufacturing, Trade, Industrial Policy, and Economic Development adlı kitabımda ayrıntısıyla anlatıldığı üzere, ilk sanayi devrimini yaşayan Büyük Britanya da dâhil olmak üzere sanayileşen ülkelerin hiç birisi tesadüfen sanayileşmemiştir. Sonradan sanayileşen Fransa, ABD, Almanya, Rusya, Japonya gibi az sayıdaki ülke de sanayileşmelerini tesadüflere değil uyguladıkları sanayi politikalarına borçludur. Yine kitapta betimlendiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri halkının, sömürgeci İngiltere’ye karşı verdiği destansı özgürlük savaşı da sanayileşme isteğinden kaynaklanmıştır.

Devamı Z Raporu Temmuz 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...