Teknolojik işsizliğe hazır olmak gerekiyor

Sanayi devriminin başladığı 200 yıldan bu yana teknolojinin işsizlik üzerindeki etkisi yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Fakat tartışmalar bugün daha ileri bir düzeye evrilmiştir. Çünkü günümüzde teknolojik gelişme hızı hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek seviyede değişmektedir.

İş yükünü hafifletmenin bir aracı olarak yeni teknolojiler işletmelerin günlük çalışmasının bir parçası haline gelmiştir.
Giderek, mekanik görevlerin yerine getirilmesinde robotlar, yapay zeka ve bilgisayar algoritmaları insanların işlerini ele geçiriyor.
Ekonomistler bu gelişmenin getireceği sonuçlara ilişkin iyimser ve kötümserler olarak ikiye ayrılmış durumda.
**
Ekonomistler arasındaki kötümser akım, teknolojik sürecin işçiler açısından zararlı olacağını düşünmektedir. Teknolojik gelişmelerin işsizliği hızla artıracağını ve işsizlerin beslenme, sosyal güvence, sağlık ve asgari gelir düzeyi bakımından hiçbir dayanağının olmayacağını İleri sürmekteler.

Devamı Z Raporu Ekim 2019 sayısında…

Dikkat çekenler...