Sürdürülebilirlik

Küresel salgın, çevre, insan ve ekonomi arasındaki derin bağlantının ne kadar önemli olduğunu öne çıkardı. Devletlerin ve şirketlerin attıkları her adımın çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe olan etkisi artık herkes tarafından kabul  edilen bir gerçek. Birçok şirket sürdürülebilirliği iş stratejilerine entegre ediyor. İş dünyasında sürdürülebilirlik, çevreyi, toplumu veya bir bütün olarak toplumu olumsuz etkilemeden iş yapmayı ifade eder. İş dünyasında sürdürülebilirlik genellikle iki ana kategoriye hitap eder: İşletmenin çevre üzerindeki etkisi ve iş dünyasının toplum üzerindeki etkisi. Sürdürülebilir bir iş stratejisinin amacı, bu alanlardan en az birinde olumlu bir etki yaratmaktır. Şirketler sorumluluk almadığında, bunun tersi gerçekleşebilir ve bu da çevresel bozulma, eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik gibi sorunlara yol açabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MALİ TABLOYA YANSIMASI

Sürdürülebilir işletmeler, iş kararları verirken çok çeşitli çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurur. Bu kuruluşlar, kısa vadeli karların uzun vadeli yükümlülüklere dönüşmemesini sağlamak için faaliyetlerinin etkisini izler. Birçok başarılı kuruluş sürdürülebilir iş uygulamalarına katılır, ancak hiçbir iki strateji tam olarak aynı değildir. Sürdürülebilir iş stratejileri, daha büyük iş hedeflerine ve kurumsal değerlere bağlı olduklarından her kuruluşa özgüdür. Örneğin, iş dünyasında sürdürülebilirlik üretim sürecinde sürdürülebilir malzemeler kullanmak yada sera gazı emisyonlarını azaltmak için tedarik zincirlerini optimize etmek, anlamına gelebilir. Sürdürülebilirlik, küresel zorlukların önlenmesine yardımcı olmanın ötesinde, iş başarısını artırabilir. Günümüzde birçok yatırımcı, bir kuruluşun etik etkisini ve sürdürülebilirlik uygulamalarını analiz etmek için çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ölçümlerini kullanıyor.

Devamı Z Raporu Temmuz 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...