Seçime giderken belediyelerin mali yapıları

Seçim atmosferine girdiğimiz bu süreçte belediyelerin temel mali sorunlarını; gelir-gider dengesizliği, öz gelir kaynaklarının yetersizliği, yeni gelir kaynakları bulunamayışı, mevcut kaynakların etkin kullanılamaması, merkezi yönetimin kaynak transferine bağımlılık, vergi gayretinin düşüklüğü, gelir mevzuatının gerekli ölçüde güncellenmemesi ve günün ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak olması şeklinde sıralanabilir.

**

Belediyeler ciddi mali sorunlar yaşıyor.

Belediye başkan adaylarının çoğunun toplumun hayatını kolaylaştırma adına yerel ortak hizmet ihtiyacının nasıl karşılanabileceği, mali sorunları nasıl çözeceği noktasında bir söylemi olmadığı gibi bilgisi de yok.

Bu mali yapı ile belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin sorun çözme, kaynak yaratma, şehirleri daha yaşanılabilir hale getirme noktasında yapabilecekleri de son derece sınırlı. Yani, başkanların performanslarını gösterecekleri hareket alanları yok gibi.

**

Büyük ölçüde merkezi yönetim bütçesinden aldığı transferlere bağımlı mali yapı, belediyeleri idari ve siyasi açıdan merkezin taşra birimi haline getirmiş.

Bu süreç belediyeleri öz gelir oluşturma konusunda da pasifleştirmektedir.

Merkezi transferlerle finanse edilmeye alışan belediyelerin, öz gelirleri ve tahsilatı artırma gayretleri de sınırlıdır.

Yine belediyeler, uzun yıllardır güncelleme yapılmaması nedeniyle (1992 ve 2004 yılında kısmı güncelleme var) çok sayıda kaynaktan sınırlı düzeyde gelir elde etmektedir.

Maktu vergiler enflasyon nedeniyle önemini yitirmiş, bazı kaynaklardan elde edilen gelirler tahsil maliyetini bile karşılayamaz hale gelmiştir.

Devamı Derin Ekonomi Mart 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...