Salgın sonrası en az hasar için ne yapılabilir?

Malumunuz Covid19 hayatımızın bu sıralar temel belirleyeni. İş hayatımızdan tutun da, sosyalleşmeye, yemeye içmeye, temizlik kurallarına kadar hayatımıza yeni bir düzeni korku salarak vermeyi başardı. Kimilerince laboratuvar ortamında üretildiği ve yeni dünya düzeninin sağlamaya dönük ilk adım olduğu iddia edilen virüs en çok da ekonomik düzen üzerinde etkili olmaktadır.

Endüstrileşmeden finansallaşmaya geçen dünya toplumları küreselleşmenin de etkisiyle domino taşlarının dizildiği gibi virüsü
karşıladılar. Bu haliyle yıkım katastrofik ve kaçınılmaz olmaktadır. Zira her ekonomi refah düzeyi ne olursa olsun bu mücadeleden var oluşundan kayıplar vererek çıkacaktır. Refahın getirdiği mutluluk göreceliyken refahın azalmasıyla ortaya çıkacak imkansızlıklar ise mutsuzluğu da beraberinde getirecektir. Velhasıl bu etkiden kimsenin kaçınma imkanı yok ancak bu etkiden en çok etkilenecekler ise tüm ülkelerde esnaf ve işçiler olacaktır.

ÇÖZÜMÜ HERKES FARKLI OKUYOR

Hükümetler Korona’nın ortayı çıktığı ilk andan itibaren farklı büyüklüklerde ekonomi paketleri açıklamaktalar. Bu çerçevede ilk tedbirlerin açıklanması ile sermaye piyasalarında ağır çöküşler meydana geldi. Kimi analistler bu çöküşü açıklanan tedbirlerin büyüklüğü nedeniyle virüs etkisinin tahminlerden fazla olacağının piyasa tarafından görülmesine bağlarken kimileri
de aksi istikamette açıklamada bulunup paketlerin yetersizliğine atıfta bulunmuş, kimileri ise alınan tedbirlerin sorunun kök
sebeplerine dönük olmamasının piyasa üzerinde etkisi olarak yorumlamışlardır.

Devamı Z Raporu Nisan 2020 sayısında…

 

Dikkat çekenler...