Risk ve fırsat kıtası Afrika

Afrika kıtası hemen yanı başımızda çok büyük doğal kaynaklar rezervine ve genç insan potansiyeline sahip, dünya üzerindeki tarım yapılabilir ama ekilmeyen toplam arazilerin yüzde 60’ını barındıran bir bölge.
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre bu yüzyılın sonunda dünya nüfusu 11 milyara ulaşacaktır. Bu nüfusu besleyebilecek en geniş arazilere sahip olan bir bölge Afrika kıtası.
Afrika kıtası doğal kaynak zengini bir coğrafya; dünyadaki altının yüzde 18’i, elmasın yüzde 53’ü, platinin yüzde 75’i, petrolün yüzde 8’i, demir ve bakır gibi temel sanayi hammaddelerinin önemli bir kısmına sahip.
**
Yine, Dünya Bankası verilerine göre dünyada en hızlı büyüyen 10 ülkeden 6’sı Afrika kıtasında. Bu hızlı büyümenin arkasında Çin’in Afrika’da derinlemesine başlattığı yatırımların ve Afrika kaynaklarını keşfetmesinin etkisi var.
AB ülkelerinin Çin’in kıtaya hızla yayılan nüfuzundan rahatsız olduklarını da belirtelim.
Afrika kıtasında hızla artan, yıllık 20 milyon civarında yeni işgücüne katılan genç nüfus var. Bu katılımın 30 yıl boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir.
Bu insan kaynağı üretim, kalkınma, beşeri sermaye stoku potansiyeli taşıdığı gibi; iş bulunamadığında radikalizme yönelme (terörizm) ve göç etme riski de taşımaktalar.
Ya genç nüfus fırsata dönüştürüp eğitilecek, üretim sürecine sokulacak bölgeye ve dünyaya faydalı olacaktır. Ya da işsiz kitle olarak terörizmi ve göçü besleyen kaynak olacaktır.
**
Afrika kıtasının yıllık yaklaşık 130 – 170 milyar dolar arasında altyapı yatırımı ihtiyacı var. Bunun sadece bir kısmı karşılanabiliyor ve altyapı ihtiyacından kaynaklanan yıllık döviz açığı 68- 108 milyar dolar arasında değişmektedir.
Dolayısıyla eğitimden sağlığa, karayolundan demiryoluna, telekomünikasyondan kamu hizmeti üretimi alanlarına kadar çok büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç var.
7 Kasımda (3 gün süren) Afrika Yatırım Bankası’nın organize ettiği uluslararası yatırım forumunda çok uluslu finans kurumları, varlık, emeklilik ve sigorta fonları yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 208 milyar liralık 230 proje için bir ön anlaşma yapıldığı açıklanmıştır. Dolayısıyla bölgeye son dönemde risk algısı nedeniyle gelmeyen yabancı sermayenin, özellikle Afrika Yatırım Bankası’nın öncülüğünde başlatılan girişimle, tereddütleri giderilmeye çalışılmaktadır.

Devamı Derin Ekonomi Aralık 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...