Pandemi dünyayı ‘yeni yeşil düzene’ zorluyor

Bugün pandemiyle beraber küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sorunu her zamankinden daha yoğun ve baskın bir şekilde dünya gündemine oturmuş bulunuyor.
Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere bütün dünya küresel ısınma ve bunun arka planındaki emisyon yayılımını, bunu önlemek için acilen fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gerektiğini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Burada dünyada yaşanan hızlı sanayileşmelerin ve buna bağlı yüksek büyüme hızlarının arka planında başta enerji tüketimi olmak üzere aşırı doğal kaynak kullanımının olduğunu hatırlamak gerekir.
Adeta “deniz bitti” denebilecek bir sürece doğru girildiğinin işaretlerini almaktayız. Başta salgın olmak üzere, seller depremler, aşırı soğuk veya sıcak hava olayları doğal dengenin bozulduğunu, tarımsal üretimde ciddi kayıplar yaşandığını ve sonuçta kıtlık, açlık, hastalık ve ölüm vakalarının hızla arttığını göstermektedir.
Söz konusu iklim kriziyle mücadele için “Yeşil Yeni Düzen” adıyla yeni bir eylem planı devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Plan adı Başkan Roosevelt’in Amerika’nın 1930’lardaki Büyük Buhran’dan kurtulmasına yardımcı olan geniş bayındırlık programlarından esinlenmiştir. Plan, ilk olarak gazeteci Thomas Friedman tarafından 2007 yılında dile getirilmiş, 2008’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sahip çıkmış, ABD kongre üyeleri ve sivil toplum örgütleri desteğiyle (Başkan değişikliği ve pandemi etkisiyle) yeniden gündeme gelmiştir.
Devamı Z Raporu Mart 2021 sayısında …

Dikkat çekenler...