Küresel kamusal mallar ve korona virüsü

Küresel kamusal mallar kavramı, ilk olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1999 yılında gündeme taşınmıştır. Faydası ülkeler, insanlar ve nesiller açısından büyük ölçüde evrensel olan mallara küresel kamusal mallar adı
verilmektedir

Ülkeler arasında küresel kamusal mallar için rekabet yoktur ve kimse bu malları kullanmaktan mahrum bırakılamaz.
Faydalarının ya da zararlarının yayılması açısından bir kamu malının küresel mal sayılabilmesi için, dünya üzerindeki tüm toplumlara faydalarının ya da zararlarının yayılması, gelecek ve bugünkü nesil üzerinde fark yaratmaması gerekmektedir.
Örneğin çevre bir küresel mal olarak sınıflandırılmaktadır. Hava kirliliği günümüzde yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan herkesi olumsuz etkilemektedir. Ve kimse bu felaketten kaçamaz. Eğer diğer ülkeler hava kirliliğini artıran faaliyetlere devam
ediyorlarsa, bir ya da birden fazla ülkenin hava kirliliği ile mücadele etmesi sonuç vermeyecektir. Çünkü bu ülkelerde yaşayan insanlar da hava kirliliğinin olumsuz etkilerine maruz kalacaklardır. Bu nedenle küresel kamusal mal özelliği taşıyan bir konu hakkında gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak hareket etmeleri gerekir. Yani, uluslararası işbirliği sağlanması en
önemli çözüm yoludur.

Devamı Z Raporu Nisan 2020 sayısında…

Dikkat çekenler...