Kentlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik: Akıllı kentler

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, sürdürülebilir ve temiz enerji için yenilenebilir kaynaklara yönelim, belediye ve merkezi yönetim ile özel sektörün sunduğu mal ve hizmetleri tüketmede network ilişkisine ve profil çıkarmaya elverişli teknolojik hazır bulunuşluk, üniter yapıdaki ülkeler dahil gelişmiş ülkelerde kentlerin kurgu ve işletim modellerinde yeni yaklaşımları hızla gündeme taşıyor.

İleri teknolojiler, toplumsal süreçleri de radikal biçimde dönüştürmekte ve kentleri akıllı (smart) hale getirmede koşulların gereği olarak zorunlu bir gündem oluşturmaktadır. Akıllı kentler, çeşitli teknolojik çözümleri kullanarak yaşam kalitesini artırmayı, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel sürdürülebilirliği sağlamayı ve kentsel yönetimi daha etkili hale getirmeyi amaçlar. Türkiye, bu küresel trende halihazırda Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehirleri dahil 35 civarında il dahil olmuş durumdadır. Akıllı kent konseptinde, enerji, ulaştırma, sağlık, afet ve acil durumlara hazırlık, dezavantajlı bireylerin ve grupların asgari yaşam düzeylerini sağlama ve toplumsal yaşama katılımlarını güçlendirme, kültürel, coğrafi ve etnik çeşitliliği koruma, demokratik kültürü ve sürdürebilirliği geliştirme gibi birbirinden oldukça farklı başlıklar bir arada network ilişkisi içinde tasarlanıyor.

Devamı Z Raporu Aralık 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...