IMF’nin sınavı: Arjantin

Uluslararası kredi kuruluşu IMF’nin son yıllarda mali krizlere verdiği yanıt, yaygın eleştirilere neden oldu. Esasen IMF’nin geçmiş dönemde de ülkelere dikte ettiği uygulamalar netice vermezken ardı ardına başarısız neticeler artık görmezden gelinemez haldedir. Bu nedenle Arjantin’de yaşanan başarısız deneyimlerle beraber birçok soru akılları da kurcalamaktadır.

Yapılan son açıklamayla IMF, 2018’de Arjantin’e verilen 57 milyar dolarlık kredi ile şimdiye kadarki en büyük kurtarma paketinin, ülkenin köklü sorunlarıyla başa çıkmak için “fazla kırılgan” bir ekonomik programın parçası olduğunu kabul etti.

Hatırlamakta fayda var; IMF programı, başlangıcından bir yıl sonra raydan çıktı ve IMF tarafından 44 milyar doların ödenmesinden sonra, Temmuz 2020’de Başkan Alberto Fernández’in görevdeki Peronist hükümeti tarafından iptal edildi.

IMF ile yeni bir anlaşma müzakere eden Arjantin ekonomi bakanı Martin Guzman, gelen kaynağın ani duruş nedeniyle özel sektörün borç vermediği dönemde sadece ödemeleri yapmak üzere kullanıldığını ifade etti. Yani ekonomideki dönüşüm ihtiyacına değil de sadece temerrüde düşmekten kurtulmanın yolu olarak kullanılmış.

Yıllardır Arjantin’e muhtelif kez destekler vermesine rağmen ve IMF’nin laboratuvarı olmaya dönüşen haliyle ülkenin ekonomik girdaptan kurtulamaması, sunulan reçetelerin faydalarını sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Devamı Z Raporu Ocak 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...