Hindistan 2018’den umutlu

Yeni yıla başlarken Hindistan’ın önünde büyük zorluklar duruyor. Patlayan nüfus, yaygın yoksulluk, işsizlik, okuma-yazma oranının düşüklüğü ve ekonomik durgunluk gibi sorunlar sürerken, ülke çeşitli alanlarda adım attığı için yeni yıldan umutlu. Öte yandan, pek çok siyasi lider servet biriktirmeye devam ettiği için, siyasi ve idari yozlaşma gibi büyük ve çözülmesi zor bir sorunla da karşı karşıya.
Ağustos ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslüman erkeklerin eşlerini üç kez “talak” (boş ol) diyerek boşamalarına izin veren üçlü talak uygulamasını yasakladı.
Mahkemeye göre uygulama kadınların temel haklarını ihlal ediyor. Karar, Başbakan Narendra Modi’nin üçlü talakın anayasaya aykırı olduğu yönündeki tutumunu destekliyor. Üçlü talaktan suçlu bulunan erkekler, önümüzdeki kış yasama yılında bunu ceza gerektiren bir suç olarak kabul eden yasa tasarısının onaylanması neticesinde üç yıla kadar hapis cezası alabilirler. Uygulamanın kaldırılması için çok sayıda Müslüman kadın hükümete ve yüksek mahkemeye başvuruda bulunmuştu.
Hint hükümeti 1 Temmuz 2017’de Mal ve Hizmet Vergisi’ni getirdi. Daha önceki birkaç verginin ve harcın yerini alan bu tek vergi uygulaması tüm ülke çapında geçerli. Geçen yıl 500 ve 1.000 rupilik banknotların tedavülden kaldırılmasından sonra, Mal ve Hizmet Vergisi ülkenin bağımsızlığından bu yana yapılan en büyük ekonomik reform olarak sunuldu.
Bununla birlikte, Nisan-Haziran dönemini kapsayan 2017-2018 mali yılının ilk çeyreğinde Hindistan’ın ekonomik büyümesi son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 5,7’ye geriledi. Açıkçası, iki banknotun tedavülden kaldırılmasının etkisi devam etse de, hükümet bunun geçici bir durum olduğunu söylüyor. Ekonomi tedavülden kaldırmanın etkilerinden henüz kurtulamamışken, 1 Temmuz’da Mal ve Hizmet Vergisi’nin devreye sokulması halkı daha da öfkelendirdi. Ancak, vergi sonrası, Temmuz-Eylül aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde Hindistan’ın gayri safi yurtiçi hâsıla büyümesi bir önceki çeyrekte 5.7 iken, 6.3’e yükseldi. Büyüme hızı bir yıl önce aynı çeyrekte kaydedilen yüzde 7,3’ün altında olsa da, ülke banknot yasağı ve Mal ve Hizmet Vergisi’ne duyulan öfkenin dinmesiyle geleceğe iyimser bakıyor.

Devamı Derin Ekonomi Ocak 2018 sayısında…

Dikkat çekenler...