Her şey kapitalizm için

Kapitalizm varoluşunu sürdürmek için neler yapıyor?… Hani Marx da demiş ya; “Katı olan her şey buharlaşıyor” diye… Ama kapitalizm buharlaşmıyor… Her defasında kendini dönüştürüyor ve mutlaka bir çıkış yolu buluyor…
Bitmeyen tartışma konusudur… Bazı aklı evvellerin iddia ettiği gibi “İnsan doğasına en uygun sistem” olduğu için mi bu çıkış yollarını bulabiliyor; yoksa iktidar ve unsurlarını elde tutmayı başardığı için mi?…
Köleci toplumdan sanayi devrimine geçişte gerek manifaktür1 döneminde olsun gerekse ilkel sendikalizm yıllarında, amaç tekti: Sermaye temerküzü sağlamak, buna engel olmaya çalışan kitleleri, dikkatlerini başka yönlere çevirerek pasifize etmek.
Çok geriye gitmeyelim… Standartlar ve kalite ile ilgili akımları hatırlamaya çalışalım… ISO (International Organization for Standardization – Uluslararası Standardizasyon Örgütü) belgesi almak, TQM (Total Quality Management – Toplam Kalite Yönetimi) ile süreçleri ‘iş mükemmelliğine’ taşımak ve EFQM (European Foundation For Quality Management – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) ile Türkiye’de ve Avrupa’da ‘ödül avcılığı’ yapmak çok modaydı…
Bugünkü kuşakların son derece demode bulduğu bu ‘süreç yönetimi anlayışı’, bir dönem şirketlerin adeta ‘varoluş nedeni’ hâline gelmişti… Oysa, arka planda da olsa niyet çok belliydi:

Devamı Z Raporu Mayıs 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...