Girişimcilik temelli yenilik ekosistemi

Türkiye’de son 10 yılda giderek yoğunlaşan oranda teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, yenilik ve girişimcilik uygulama ve araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, kitle fonlama platformları, melek yatırımcı platformları kuruluyor. Bu bileşenlerin oluşturduğu ekosistem, ülkenin girişimcilik geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

YENI GIRIŞIMCILIK EKOSISTEMINDE DÜZENLEYICILER VE DESTEKLEYICILER

TÜBİTAK, YÖK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ticaret ve sanayi odaları ve şirketler söz konusu ekosistemin düzenleyici ve fonlayıcı kurumları olarak öne çıkıyor. Ekosistemin belirli bir modele göre mi yoksa el yordamıyla tecrübeye dayalı olarak mı işleyeceği büyük ölçüde oyunculara bırakılmış durumdadır. Kuluçka merkezleri, TTO ve melek yatırımcılar büyük ölçüde can suyu sağlama fonksiyonu görüyor, ancak yeni fikrin veya bir problem için geliştirilen çözümün projelendirilmesi, ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi ve kitleselleşmesi uzun bir süre alabilmektedir. Bu durumda da sermaye, tecrübe, network bakımından yeterli olmayan girişimcinin nefesi tükenebilmektedir.

Devamı Z Raporu Eylül 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...