Fakir ülkelerden zengin ülkelere senelik 2 trilyon dolarlık yardım!

Senelerden beri empoze edilmek istenen Batı hayranlığına dair tespitlerde sömürgecilik ve kölelik düzeni ile kurulan ihtişamlı devlet düzenleri ve sanayi sistemine dair çok az bilgi neşredilmekteyken fakir ülkelere yardımlar ise kahramanlık hikayeleri olarak belleklerimize yerleştirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde de “Marshall” yardımları ile beraber alınan desteklerin! gelişmemize nedenli katkılarda bulunduğu dillendirilip durulmuştur. Ülkenin geleceğine dair verilen onlarca tavizler ve sanayimizin yok olması bile gözlerimizin açılmasına yetmemiştir. Şimdi belki de bunlar hikaye demekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Ancak bunu ben demiyorum bilesiniz! Bu ay size Amerika merkezli Global Financial Integrity (GFI) ve Norveç Ekonomi Üniversitesi (Norwegian School of Economics) Uygulamalı Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmadan bahsedeceğim.
Araştırmada akademisyenler zengin ülkelerden fakir ülkelere giden tüm para trafiğinin izini sürüp toplamını çıkarmış: finansal yardımlar, doğrudan yabancı yatırımlar, borç eksiltmeler, yabancı ülkelerde çalışanların ülkelerine gönderdikleri para transferleri ve devlet kayıtlarında tutulmayan finansal kaynak akımlarına (örtülü kar transferi, transfer fiyatlaması) kadar manzaranın bütününü teşkil edecek tüm hareketler hesaplanıp toplama ulaşılmış. Bunların neticesinde fakir ülkelerden zengin ülkelere para akımının zengin ülkelerden fakir ülkelere olan akımdan fazla olduğu hesaplanmıştır. 2012 yılında zengin ülkelerden fakir ülkelere gelen finansal kaynakların toplamı 1.3 trilyon dolarken, fakir ülkelerden zengin ülkelere giden finansal kaynakların toplamı 3.3 trilyon dolar olarak hesaplanmış. 1980 yılından beri hesaplanan bu rakamın toplam büyüklüğü 16.3 triyon doları buluyor. Yani Türkiye gibi bir ülkenin 25 yıllık gayrisafi milli hasılasına eşdeğer…

Devamı Derin Ekonomi Nisan 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...