Elon Musk’tan daha iyisini yapabilirsiniz

İstanbul Üniversitesi olarak bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz Dünya, Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansına çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı. Açılışını Spor Bakanı sayın Mehmet Kasapoğlu’nun yaptığı konferansta 8 panelde 13’ü ABD’den, 26’sı Türkiye’den 39 yetkin ve başarılı projelere imza atmış konuşmacı sunum yaptı. 3 gün boyunca 55 paralel oturumda 111’i yabancı ülkelerden toplam 273 akademisyen bilimsel bildiri sundu.

Konferansın ana teması endüstri 4.0 temelli girişimciliğinin yenilik ve teknoloji bağlantısıydı. Konunun başlığı ülkemiz açısından son derece önemli. Zira GSYİH bakımından dünyanın en zengin 17. Ülkesi konumundayken, inovasyon ve küresel rekabetçilik bakımından 40’lı sıralarda yer almaktayız. Bunun nedeni üretimde ve ihracattaki yüksek teknoloji, yüksek inovasyon ve yüksek girişimcilik oranının yüzde 4’lerde olmasıdır. Bu oranı yüzde 20’lere yüzde 30’lara çıkarmalıyız. Zira yüksek teknolojili ürün ithalatımız yüzde 30’lar civarındadır. Bu noktada hükümetimizin 2023, 2050 ve 2071 vizyonları ile konferansın temaları, hedefleri bir birleriyle uyumlu.

Konferansın genel çıktılarına baktığımızda ihracatta 500 milyar dolara ulaşmak, GSYİH’da 1 trilyon aşmak, 10 bin dolarda olan GSYİH nedeni ile oluşan orta gelir tuzağından çıkmak için yenilik, teknoloji ve girişimcilik reformları yapmalıyız. Bu bağlamda hükümetimizin sürekli gündemde tuttuğu yapısal reformlar, ekonomik reformlar, hukuk reformları ile yenilik ve girişimcilik reformları entegre edilmesi gerekiyor. Sonuçlara bakıldığında birçoğumuzun mutabık olduğu başlıkları içeriyor.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜNDE BAŞKA MODELE İHTİYAÇ VAR

Konferans boyunca edindiğim başka bir izlenimi paylaşmam gerekiyor. Malum son dönemde tersine beyin göçü gündemde.

 

Devamı Z Raporu Temmuz 2019 sayısında…

Dikkat çekenler...