Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı

Tüm dünyanın başta enflasyon olmak üzere pandeminin miras bıraktığı ekonomik sorunlarla boğuştuğu, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiler üzerine getirdiği ek yükleri sırtladığı bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı sessiz ve derinden yoluna devam ediyor. Geride bıraktığımız ay içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı “Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla fiilen 9. Zirvesini yeni adıyla ise ilk zirvesini Semerkant’ta gerçekleştirdi. Küresel ekonominin ağırlık merkezinin giderek batıdan doğuya doğru kaydığı bir dönemde bulunduğu coğrafya Türk Devletleri Teşkilatı’na büyük fırsatlar sunuyor. Batının karşı karşıya kaldığı enerji krizi ve enflasyonla mücadele etmek için para politikasında aldıkları sert tedbirler, on yıllardır elinde tuttuğu küresel rekabet üstünlüğünü kaybetmesine yol açacak gibi görünüyor. Bu üstünlük kime geçecek? Kim üretimde daha esnek ve güçlü bir üretim altyapısına sahipse ona. Bir yandan da dünyada yükselen trend haline gelen bölgesel entegrasyonlar açısından da TDT fazlaca önem taşıyor. Ayrıca TDT’nin bulunduğu coğrafya “Tek Kuşak Tek Yol” projesi açısından da önemli bir fırsat. Yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomik güce sahip olan TDT’nin küresel ekonomide yaşanan değişimde nasıl bir öneme sahip olduğunu Aralık sayımızda ekonomist Levent Işık etraflıca ele aldı.

Tüm dünyada resesyon endişesi yaşanırken Türkiye’de OSB’lerde yer sorunu devam ediyor. Her ne kadar küresel resesyonun ihracatta oluşturabileceği kayıplar beklentiler içerisinde olsa da sanayici kapasitesini artırma noktasında iştahını koruyor. OSB’lerde yaşanan yer sorununu ve taleplerini sanayicilere sorduk.

Aralık sayımızda ele aldığımız bir başka önemli konu ise Togg. Malum 29 Ekim’de Togg, banttan indi ve Mart 2023’te yollarda olması bekleniyor. Dünyada giderek büyüyen elektrikli araç pazarına Türkiye çok güçlü bir ürünle giriş yapıyor. Aralık sayımızda küresel elektrikli araç pazarına yakından baktık ve Togg’un bu pazarda nasıl bir yere sahip olacağını analiz etmeye çalıştık.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken enerji fiyatlarındaki artış tüm dünyanın gündeminde kalmaya devam ederken, enerji tedarik krizi ise Avrupa’yı tarihinin en sert kışına hazırlıyor. Enerjide dışa bağımlı olmasına rağmen Türkiye bu dönemde pozitif ayrışıyor. Türkiye’nin pozitif ayrışmasındaki en önemli unsur ise arz güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü diplomasi atağı. Bu diplomasi atağının en önemli mimarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Enerji dosyamızda Bakan Dönmez, hem bu konuya dair hem de Türkiye’nin hidrokarbon aramalarına dair son gelişmeleri ele aldı.

Aralık sayımızda yine sektörlerdeki son durumdan, perakendeye, işletme yönetiminden sürdürülebilirliğe kadar pek çok konuya dair son gelişmeleri bulabilirsiniz. Keyifli okumalar…

Dikkat çekenler...