Dünyada gelir eşitsizliği WID 2018 Raporu

“Paris School of Economics” akademisyenlerin liderliğinde ancak 100’ün üzerinde farklı ülkeye mensup akademisyenlerin de katılımıyla her iki yılda bir Dünya Eşitsizlik Raporu yayımlanmaktadır. Kısa adı WID olan “Dünya Eşitsizlik Veritabanı” resmi olarak 2011 yılından itibaren işlev görmeye başlamış olsa da temelini oluşturan akademik çalışmalar 1953 yılından itibaren yapılmış olan muhtelif bilimsel araştırmalardır. Bağımsızlığını ve objektifliğini korumak adına kurum ihtiyaç duyduğu finansal kaynağın tamamını kar amacı gütmeyen kurumlardan sağladığını ifade etmektedir. WID, 30 civarında ülkenin verilerini 1900’lü yıllara kadar işlemiş durumdayken, 40 civarında ülkenin de verilerini de işleme aşamasındadır. Zira yüzyılın başındaki rakamlar Dünya Savaşlarını barındırması açısından ayrı bir önem arz ediyor.

Her ne kadar ekonomik eşitsizlik yüzyıllar boyu var olan belki de kaçınılmaz bir sorun ise de eşitsizliğin katlanılabilir durumu aşması politik, ekonomik ve sosyal felaketlere yol açmaktadır. Eşitsizliğin hangi oranda kabul aralığına girdiği hangi oranı geçerse uygunsuz olduğuna dair hemfikir olunan bir eşik yoktur. Ayrıca “Gelir Eşitsizliği” konusunda akademik çalışmalar olsa da konuya dikkat çekmek adına iktisat veya işletme ders kitaplarında bu konuya bir ünitelik dahi yer verildiğine şahit olmadım. Bazı kitaplarda sadece GINI katsayısı hakkında çok kısıtlı bilgi paylaşımı vardır.

ŞİMDİ GELELİM 2018 YILI RAPORUNUN

BİZE SÖYLEDİKLERİNE…

Yayımlanan raporda bölgelere göre yapılmış tasnife göre eşitsizliğin en yüksek olduğu bölge; yani ulusal gelirden en çok pay alan yüzde 10’luk kesimin ulusal gelirin yüzde 61’ine sahip olduğu bölge Ortadoğu iken en az alan ise yüzde 37 ile Avrupa Bölgesidir. Çok dramatik bir grafik…

Devamı Derin Ekonomi Mart 2019 sayısında …

 

 

Dikkat çekenler...