Dünya Bankası 2021-2025 İklim Değişikliği Eylem Planı

Son yılların önemli konu başlığı haline gelen iklim değişikliği birçok küresel sorun beraber düşünmemizi gerektiriyor. Covid-19’un yıkıcı etkisinde insan var. Salgın ile birlikte yoksulluk ve eşitsizliğin daha da belirgin hale gelmeye başlaması küresel çözüme olan ihtiyacı daha da artırdı.
İklim değişikliği, birçok alanı etkiliyor. Çarpık kentleşme, çevreye zarar veren enerjilerin kullanılması, hava, toprak, su ve gıdaya ulaşımı zorlaştırıyor. Bu alanda küresel politikalar geliştirme ihtiyacına sürekli vurgu yapan Dünya Bankası grubunun 2021-2025 İklim Değişikliği Eylem Planı belirlenmiş olan politikaların uygulamaya geçirmeyi amaçlıyor. Banka 2016-2020 yılında uygulamaya koyduğu eylem planında her ne kadar yol kat etmiş olsa da daha fazlasının acilen yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun vurgusunu yapıyor. İklim değişikliğine karşı geliştirilen politikaların temelinde yoksulluk ve eşitsizliğe karşı bir mücadele var. Çünkü iklim değişikliğinde en fazla etkilenler düşük gelire sahip ya da az gelişmiş ülke vatandaşları oluyor.
Dünya Bankası’nın eylem planının temelinde yoksulluğu azaltmak ve orta paydayı artırmak için tüm ülkeleri aynı hedefe karşı mücadele etmeye çağırıyor. Ülkelerin süregelen mevcut krizi çözebilmesi ve yeniden inşa edebilmesi için iklimi entegre etmeye acil bir ihtiyaç var. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının bertaraf edebilmek için insan merkezli bir yaklaşıma, etkin maliye ve sosyal politikalar ve destekleyici politikalara ihtiyaç var. Dünya Bankası’nın önümüzdeki beş yıllık eylem planı, hem kamu hem de özel sektör için son derece önemli bir yol haritası olacak.
Devamı Z Raporu Eylül 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...