Dijital ödemeler sistemi ve TCMB dijital Türk Lirası

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, 24 Nisan 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesine bir sunuş yaparak dijital euroda son aşamaya geldiklerini, AMB (Avrupa Merkez Bankası) Yönetim Kurulu’nun dijital euro için tasarım seçeneklerinin üçüncü setini onayladığını ve artık yasal ve kurumsal düzenlemenin bir an önce yapılmasının gerekli olduğunu belirtti. Panetta’nın aktardığına göre ekonomik aktörlerin dijital euroya nasıl erişeceği, elinde tutacağı ve kullanacağına ilişkin çalışmalar tamamlanmış durumdadır.

Günümüzde dijitalleşen sosyal yapılarda ve ekonomilerde, paranın da dijitalleşmesi önemli bir gerekliliktir. Esasen aynî paradan temsili ve kaydî paraya geçiş, ekonomik aktörlerin dijital parayı kabulünü de önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. Dijital paranın blokzincir teknolojisiyle üretilmesi bir yenilik olmakla birlikte, esas yenilik hükümetlerin para politikasını uygularken, şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin artmasında ortaya çıkacaktır. Dijital para ile birlikte, reel, parasal ve finansal yapılar arasındaki ilişkilerin daha açık ve organik şekilde izlenebileceği ve piyasa aktörlerine tam bilgiye yakın bir ortamın sunulacağı söylenebilir. Bu bakımdan para politikası otoritelerinin sağlıklı politika yürütmede politik çevrimlerin etkisi sınırlı kalacak ve öngörülebilir ekonomi politikası, ekonomik büyümeye katkı yapacaktır.

Devamı Z Raporu Mayıs 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...