Büyüyen eşitsizlik

2022 bir belirsizlik yılı, 2023 eşitsizlik yılıydı. Kovid-19 salgınının yıkıcı kayıplarından geri dönmeyi ümit eden ülkeler için savaş, iklim değişikliği, kırılganlık, çatışma ve şiddet veya gıda güvensizliği gibi artan tehditler nedeniyle daha da zorlaştırıldı. Çoğu krizde olduğu gibi yine en çok etkilenen dünyanın en fakir ülkeleri oldu. Zaten borç sıkıntısı içinde olan bu ülkelerin çoğunda, kaynaklara ulaşmak daha da zor hale geldi.

YOKSULLUK ARTIYOR

Orta gelirli ülkelerde aşırı yoksulluk azalırken, en yoksul ülkelerde ve kırılganlık, çatışma veya şiddetten etkilenen ülkelerde yoksulluk hala pandemi öncesine göre daha kötü. Bu ülkelerde yoksulluğun devam etmesi, diğer önemli küresel kalkınma hedeflerine ulaşmayı çok daha zor hale getiriyor. Bugün dünya çapında yaklaşık 700 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Yani günde 2,15 dolardan az gelirle yaşıyorlar. 2010 ve 2019 yılları arasında bu oran yüzde 40 düştü. Küresel yoksulluğun azaltılmasında adımlar atılmış olsa da zor kazanılan bu kazanımlar, Kovid-19 salgını ile büyük bir gerilemeyle karşı karşıya kaldı. Bu da sadece can kayıpları ve yıkım değil, aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasında yaklaşık üç yıllık kayıp ilerleme ile sonuçlanan şok ve krizlerin saldırısını da beraberinde getirdi.

BORÇ RİSKİ BÜYÜYOR

Dünya Bankası’nın eski Uluslararası Borç İstatistikleri (IDS) olan yıllık Uluslararası Borç Raporu (IDR), Dünya Bankası Borç Raporlama Sistemine (DRS) rapor veren 121 düşük ve orta gelirli ülke için en kapsamlı ve şeffaf dış borç veri ve analizi kaynağıdır. Geçen yılki IDR, gelişmekte olan tüm ekonomiler için artan borçla ilgili riskler var. Bu yılki IDR’ye göre, gelişmekte olan ülkeler 2022’de dış kamu ve kamu garantili borçlarını hizmet etmek için rekor bir 443,5 milyar dolar harcadı. Dünya Bankası’nın Uluslararası Kalkınma Birliği’nden (IDA) borç almaya hak kazanan en yoksul ülkeler, 2022’de borç hizmeti maliyetinde rekor bir 88,9 milyar dolar ödedi, 2021’e göre yüzde 4,8 daha fazla. Dünyanın en yoksulları, borçlanma maliyetleri arttıkça borç krizleri riskiyle karşı karşıya. Maliyetlerdeki artış, kıt kaynakları sağlık, eğitim ve çevre gibi kritik ihtiyaçlardan uzaklaştırdı.

Devamı Z Raporu Ocak 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...