Brexit ve İngiltere

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) içinde kalıp kalmamasını oylayacağı referandum, yabancı düşmanlığının en kötülerinin çıkış yönünde propaganda yapan Brexit taraftarlarının su yüzüne çıkmasına olanak sağladı.
Ekonomik terimlerle ifade edersek Brexit, İngiltere için bir yıkım olacaktır. Ayrılma yönünde oy kullanacak Brexit taraftarları, İngiltere’nin AB ile ticareti tıpkı ABD gibi sürdürebileceğini ve daha az yasal ve politik engelle karşılaşacağını iddia ediyor. Buna karşı çıkanlar düzenleme altına alınmamış finansal kurumların 2008 krizine yol açtığını hatırlatarak, AB düzenlemelerinin çalışanların haklarını güvence altına aldığı için iyi olduğunu savunuyor.
Eğer İngiltere AB’den çıkarsa Avrupa tek pazarına artık serbest erişim sağlayamayacak, bunun bedeli 16 trilyon dolara varabilir. Avrupa’ya satılan her mal için gümrük vergisi ödenecek -otomobiller için yüzde 10- ve Londra’daki banka ve finansal kurumlar artık sınırlar ötesinde özgürce işlem yapamayacak.
Brexit taraftarları AB ile olan ticari açığa dikkat çekerek, bundan sonraki anlaşmalarda üstünlük sağlanacağını, ABD ile AB’nin yürüttüğü Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasında Avrupa’nın kendi koşullarını dayatamadığını örnek göstererek savunuyor. Daha da ötesi AB’den İngiltere’ye yönelik ihracatın Milli Gelir’deki payı yüzde 3 iken İngiltere’den Avrupa’ya yönelik ihracatın payının ise yüzde 13 olduğuna dikkat çekiliyor.
İngiltere’deki deniz ötesi yatırımın yarısı AB’den geliyor ve geri kalanın çoğu Rusya, Çin ve Ortadoğu kaynaklı. Çin için İngiltere en önemli ikinci yatırım destinasyonu ve milyarlarca dolarlık işlem Londra’daki kurumlar üzerinden geçiyor. Çinli yatırımcılar, Brexit durumunda buradan taşınacaklarını açıkladı. Aynı şekilde Arap yatırımcılar da. Katar neredeyse Londra’nın yarısına sahip ve Suudilerin de İngiltere’de 62 milyar dolarlık yatırımları var.
Avrupa merkezleri Londra’da olan çok sayıda çok uluslu şirket de ana kıtaya taşınmayı düşünüyor. İngiltere’nin AB ile ABD ve Çin arasında köprü olma rolü yakında sona erebilir. ABD, eğer İngiltere AB’den ayrılırsa özel yan anlaşmalar yapmayacağını ve doğrudan en büyük ticaret bloğu AB’ye gideceğini netleştirdi.

Devamı Derin Ekonomi Haziran 2016 sayısında…

Dikkat çekenler...