Bankalar için sermaye konrolü ödül mü, ceza mı?

The Banker tarafından her yıl yayınlanan dünyanın en iyi bankaları sıralaması önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Son yayınlanan rapor, sektörde sermaye kontrolünün artmasının karlılıkları önemli ölçüde baskıladığını gösteriyor. Raporda, sermaye yeterliliğinde önemli bir mihenk taşı olan Tier 1’e göre değerlendirilmiş, çıkan sonuç özellikle Çin ve ABD bankalarının hakimiyeti dikkat çekerken Avrupa bankalarının geriden takip ettiğini gösteriyor.
Öncelikle Basel III ile birlikte gelen yeni düzenlemeyi açıklığa kavuşturalım. Tier 1 neden bu kadar önemli? Bankalarda ana sermaye olarak adlandırılan Tier 1, içinde yer alan ve zarar karşılama potansiyeli yüksek olan unsurlar çekirdek sermaye olarak adlandırılmaktadır. Çekirdek sermaye; ödenmiş sermaye, dağıtılmamış karlar, kar (zarar), diğer kapsamlı gelir tablosu kalemleri ile bu toplamdan düşülecek değerlerden oluşmaktadır. Basel III ile birlikte çekirdek sermaye oranı, Tier 1 oranı ve toplam yasal sermaye oranı artırıldı. Çekirdek sermaye oranı yüzde 7’ye; Tier 1 yüzde 8,5’e kademeli olarak yükseltildi.. Ancak birinci kuşak sermaye oranının yüzde 8,5’lik seviyesi bir asgari seviye olmaktan ziyade bazı konularda bankaların rahat hareket etmeleri (örneğin kar dağıtımında bankaların serbest hareket edebilmesi) için gerekli düzey olarak tespit edildi.

Devamı Derin Ekonomi Eylül 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...