2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak hayal mi?

Son üç hafta boyunca küresel petrol endüstrisi küresel emisyonları azaltmanın bir yolu olarak petrol ve gaz varlıklarını elden çıkarmaları yönünde çevreci baskı gruplarının, hukuk çevrelerinin, şirketlerin ve özellikle Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) benzeri görülmemiş planlı saldırısına maruz kaldı.
Dahası, Amerikan petrol devleri ExxonMobil ve Chevron faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkilerini azaltmak için yeterince çaba göstermedikleri için hissedarları tarafından sert şekilde eleştirilirken, Royal Dutch Shell, bir Hollanda mahkemesinde 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 45 oranında azaltmasını öngören önemli bir davayı kaybetti.
Ancak asıl büyük sürpriz, UEA’nın net sıfır emisyonla ilgili 2050 yılına yönelik belirlediği yol haritası oldu. Söz konusu yol haritası, dünyanın net sıfır emisyon hedefine 2050 yılına kadar ulaşması için, halihazırda onaylanmış projelerin ötesinde petrol ve gaza yönelik her türlü yeni keşif ve yatırımın derhal durdurulmasını ve bunun yerine tüm yeni enerji yatırımlarının yenilenebilir enerjiye kanalize edilmesini istiyor.
Ancak, 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmak için petrol ve gazı ortadan kaldırmak isteyen UEA gerçek bir ikilemle karşı karşıya. Zira doğal gazın katkısı olmadan küresel bir enerji geçişi başarılı olmayacak ve petrol olmadan da küresel ekonomi durma noktasına gelecektir. Bu nedenle, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi hakkında konuşmak bir hayalin ötesine geçemeyecektir.
Devamı Z Raporu Temmuz 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...