2020 Küresel Riskler Raporu: Küresel kaos bekleniyor

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Riskler Raporu”nun 15. sayısı yayımlandı. Rapor, dünyanın geleceğe ilişkin endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Rapora göre en önemli risk küresel ekonomide devam eden durgunluğun kronik bir hal almaya başlamış olması. İklim değişikliği beklenenden hızlı ve daha sert şekilde ilerliyor. Yeni nesil teknolojiler, siber risk tehditini artırıyor. Tüm bu gelişmeler, siyasi ve ekonomik koşulları zorlaştırıyor. Bölgesel gelişmişlik farklılıkları hızla artarken, dünya nüfusunun büyük bölümünde refah kaybı endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitim ve sağlık gibi temel insanı haklar ulaşmada sorun yaşayan birçok ülkede yakın gelecekte ayaklanmalara varacak düzeyde protestoların olmasından endişe duyulmaktadır.

Raporda, dünyadaki jeopolitik ve ekonomik belirsizliğin acil olarak çözecek politikalar üzerine odaklanılmasını öneriyor. Ekonomi, çevre, teknoloji ve halk sağlığı gibi önemli konularda paydaşlar, huzursuz bir küresel manzara içerisinde hızlı ve amaca yönelik hareket etmenin yollarını bulunması gerekiyor.

HUZURSUZ BİR DÜNYA

Güçlü ekonomik, demografik ve teknolojik güçler yeni bir güç dengesini şekillendiriyor. Sonuç olarak, ülkeler tek taraflı olarak ellerindeki fırsatları başka ülkelere karşı kullanıyor. Bir zamanlar ülkeler çok taraflı
ittifaklar yaparken, son dönemde bireysel ve milliyetçi duruşlar jeopolitik riskleri artırıyor. Böyle bir durum çatışma riskini artırırken dünyanın ortak çıkarlarına yönelik alınması gereken kararların alınmasını güçleştiriyor. Raporun üzerinde en fazla durduğu konu makro ekonomik kırılganlıklar ve finansal eşitsizlik nedeniyle küresel ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskının artıyor olması. Bu baskılar 2019 yılında daha da ön plana çıkarak ekonomik durgunluk riskini artırdı. Ticaret engelleri, ekonominin büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturuyor. Küresel Riskler Algı Araştırması’na göre, 2020’deki en büyük riskler olarak “ekonomik çatışmalar” ve “iç siyasi kutuplaşma” görüyor. Bu kararan ekonomik görünümün ortasında, vatandaşların hoşnutsuzluğu ilerlemeyi desteklemeyen sistemlerle sertleşti. Hükümetlerin derin ekonomik ve sosyal meseleleri onaylamaması, tüm dünyada protestolara yol açmıştır.

Devamı Z Raporu Şubat 2020 sayısında…

Dikkat çekenler...