2020 Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na dair beklentiler

Ocak 2019’da Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin enerji bakanları, bölgesel enerji işbirliği için Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) kurma olanaklarını görüşmek üzere Kahire’de bir araya geldi. Toplantı sonucunda geçici bir sekreterya kuruldu ve Temmuz sonunda ikinci bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

İkinci toplantıda ABD Enerji Bakanı Rick Perry, AB Komisyonu Enerji Direktörü Dominique Ristori ve Fransa ve Dünya Bankası temsilcileri de yer aldı. Bu ikinci toplantı sonucunda şu anda uluslararası bir kuruluş olarak resmi statü arayışında olan DAGF resmen yürürlüğe girmiş oldu.
Ayrıca, özel sektörün katılımını kolaylaştırmak amacıyla gaz endüstrisi için bir danışma komitesi kurulmasına karar verildi.
Toplantıda belirlenen diğer hedefler ise şu şekilde:
1- Optimal bir piyasa bazında bölgesel bir gaz piyasası oluşturmak,
2- Üyeler için arz ve talebi sağlamak,
3- Gaz sektörü başta olmak üzere üyeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek,
4- Karşılıklı bağımlılık, işbirliği ve diyalogun avantajları konusundaki farkındalığı artırmak,
5- Halihazırda gaz üreten ve gaz üretme potansiyeli olan üyeler ile transit ülkeler ve gaz tüketen üyeler arasındaki işbirliğini geliştirmek,

Devamı Z Raporu Ocak 2020 sayısında

Dikkat çekenler...