2018 YILINDA KÖRFEZ VE ARAP BANKALARI

2018 beklentilerinin çoğu, Arap ülkelerindeki ekonomik durumun iyileşmekte olduğunu gösteriyor. Zira 2008 küresel krizinde ve sonraki on yılda Batı’dan farklı olarak Arap bankalarının hiçbiri çökmedi. Yükselen petrol fiyatları ve jeopolitik durum göz önüne alındığında Arap ekonomisinin bu yıl genel olarak yüzde 3,1 oranında büyümesi bekleniyor

Her yılbaşında yaptığımız gibi Körfez ve Arap bankalarının karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu bankalardan beklediğimiz performans üzerinde duruyoruz. 2008 yılı küresel kriz sonrasındaki süreçte yani yaklaşık on yıldır bu bankaların performansını övmeye ve takdir etmeye alışmış bulunmaktayız. Hatta bazıları bu açıdan bizi iyimser addedebilir. Ancak en başta bu bankaların ekonomik ve mali, bölgesel ve küresel koşullar üzerindeki etkisini kabul ettiğimizi söyledik. Bununla birlikte, maruz kalınabilecek risk derecesi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bankalar kadar geniş olmamaktadır çünkü genel olarak Arap bankalarının performansı, küresel yatırımlar veya finansal türevlerden çok kendi ulusal ekonomilerine odaklanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Batı’da olduğu gibi Arap bankalarının hiçbirinin çökmesine şahit olmamamız bu görüşün doğruluğunu ispat etmektedir.
2018 yılının başında, beklentilerin çoğu ister uluslararası ekonomik ve mali kurumlar ister uzmanlaşmış Arap kurumlar tarafından çıkmış olsun sonuç olarak bu, Arap ülkelerindeki ekonomik durumun iyileşmekte olduğunu gösterir. Bunun manası da Arap bankalarının önündeki iş ortamının iyileşmesi demektir. Özellikle bu bankalar, geçtiğimiz dönemde ekonomik durgunluk döngüsü sonuçlarının çoğunu absorbe edebiliyor ve onlara uyum sağlayabiliyorlardı. Fakat bu, Uluslararası muhasebe standartları 9’u uygulama ve FATCA, Ortak Raporlama Standardı, Muhabir Banka Şartları ve Basel III vs. gibi uluslararası kanunlara uyma sorununun yanı sıra 2018 ve sonrası için likidite baskılarının devam etmesini ve borç kalitesinin bozulma riskini ortadan kaldırmaz.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Şubat 2018 sayısında…

Dikkat çekenler...