Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar “Sürdürülebilir geleceğin anahtarı: Verimlilik”

TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE’DE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. DAHA VERİMLİ BİR TÜRKİYE VE DAHA VERİMLİ BİR GELECEK İÇİN ADIM ATAN ENERJİSA, YEŞİL ENERJİ SERTİFİKASYONLARI İLE KARBON AYAK İZİ VE SERA GAZI SALINIMINI AZALTARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLERE ULAŞILMASINA KATKI SAĞLARKEN VERİMLİLİK DÖNGÜSÜNÜ DE ARTIRIYOR. 2023’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE NET KARINI YÜZDE 92 ARTIRAN, ‘YEŞİL ENERJİ’ İLE SERTİFİKALANDIRDIĞI İŞLETMELER SAYESİNDE YAKLAŞIK 5.8 MİLYON TON KARBON SALINIMINI ÖNLEYEN VE YILLIK 55,5 MİLYON KWH ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN ENERJİSA’NIN ENERJİ CEO’SU MURAT PINAR, “HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN GERÇEK VERİMLİLİK POTANSİYELİNE ULAŞMASI” DİYOR.

GİZEM TÜMBAY KOÇAK

Hız kesmeden büyüyen iklim krizi için sürdürülebilirliği odağına alarak ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında enerji verimliliği uygulamalarını müşterileriyle buluşturan Enerjisa, ‘Yeşil Enerji’ ile sertifikalandırdığı işletmeler sayesinde de yaklaşık 5.8 milyon ton karbon salınımını önlüyor. 2022 yılından bu yana kurulumu devam eden 75 bin 569 güneş paneli ile 37 bin ton karbon salınımını engelleyen, 2023’ün ilk çeyreğinde gelirini yüzde 60 artırarak 28,6 milyar TL seviyesine, net karını ise 551 milyon TL’ye çıkaran Enerjisa, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformuna öncülük ediyor. İşletmelerin verimlilik arttırıcı uygulamaları hayata geçirebilmeleri için bir alt yapı sunan çalışma, Türkiye’deki işletmelerin sadece yüzde 22’lik kısmının verimlilik konusunda girişimde bulunduğunu ve odaklarına sadece maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlamayı aldıklarını söylüyor. Tam da bu noktada inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifinin henüz gelişmediğini söyleyen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’a göre, katma değer yaratabilmek için malzeme ve insan kaynağı kısıtlamalarına gitmek yerine, çıktıyı büyütecek teknoloji, inovasyon, markalaşma, değer yaratma ve müşteri beklentilerini karşılama gibi alanlara yatırım yapmak gerekiyor.

‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunu hayata geçirdiniz. Platformun kuruluş amacı nedir?

Daha İyi Bir Gelecek platformu, ülkemizin en önemli gündemlerinden biri olan ekonomik verimlilik alanında çözümler ortaya koyacak önemli bir platform. Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden lider dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi olarak, platformun öncülüğünü yapıyoruz. IDEMA ve TBWA İstanbul katkılarıyla hayata geçen platformda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TOBB, EBRD, UNDP, İTÜ, Sabancı Üniversitesi IICEC, TEPAV, TÜBİTAK MAM gibi konuyla ilişkili birçok kurum yer alıyor. Platformun ilk somut çıktısı, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan kapsamlı araştırma oldu. 19 farklı ilden, 12 sektörden bin 249 işletmenin katıldığı araştırmanın sektörel ve bölgesel analizlerini içeren Türkiye Verim Haritası’nı kamuoyu ile de paylaştık. Bu çalışmaların; işletmelerin verimlilik arttırıcı uygulamalarını hayata geçirebilmeleri için bir alt yapı sunması hedeflendi. Araştırmanın tasarımı ve kurgusunda ise teknoloji çatı bileşen olarak konumlandırılarak, Türkiye’deki işletmelerin süreç, enerji ve kaynak verimliliğindeki durumları değerlendirildi. Bu araştırmanın ise verimliliğin üç perspektifine odaklanılarak yürütüldüğünü söyleyebilirim; Sürdürülebilirlik, ekonomik ve operasyonel perspektif.

FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYSA VERİMLİLİK ORTADAN KALKIYOR

“Türkiye Verim Haritası”na göre Türkiye sürdürülebilirlik açısından kaynak verimliliğinde hangi noktada? Raporun sonuçları nedir?

Verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı yüzde 22. Büyük ölçekli işletmelerde enteresan bir şekilde bu oran yüzde 17’ye geriliyor. Yapılan incelemeye göre işletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda, maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında kalıyor. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifi henüz gelişmemiş durumda. Malzeme tasarrufu, atık azaltımı ve geri dönüşüm alanları, şirketlerin kaynak verimlilik odağında yürütmekte olduğu çalışmalarda başı çekiyor.

Verimliliğe dair ilk müdahale alanlarından biri veri analizi yönetimi olabilir. Görünen o ki firmalar analiz araçlarına yatırım yapsalar da veri analizini etkin bir şekilde yapamıyorlar. Bu da bir verimsizlik döngüsüne yol açıyor. Plastik kullanımının azaltılması, karbon yönetimi ve atık yönetimi çevresel eylemlerin maliyeti önemli bir engel olarak görülmüyor. Buradan, işletmelerin finansmana erişimleri olduğu zaman bu eylemlerin maliyetlerini bir engel olarak görmeden faaliyete geçebilecekleri anlaşılıyor. Müşteriler tarafından talep ya da destek gelmesi daha verimli olunmasına en çok yardımcı olacak konu olarak görülse de uygun finansman imkânları, hibe, krediler ve kaynak verimliliği çözümleri ile ilgili bilgilendirme sağlanması verimliliği sağlayacak başlıca kaynaklar olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu bulguları değerlendirdiğimizde ise Türkiye’deki işletmelerin büyük bölümünün “Farkına Varış” döneminde olduğunu söyleyebiliriz.

Raporun çıktıları doğrultusunda Türkiye’de verimlilik artışı için sizin aksiyonlarınız neler olacak?

Öncelikle bu projede varmak istediğimiz nokta, Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek platformunun, kendi ayakları üzerinde duran, etkin bir sivil toplum temsilcisi haline gelmesi. Bu süreçte de öncelikli amacımız Türkiye’nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler inşa etmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Enerjisa Enerji olarak öncülük etmek. Bunu da yine platform kanalıyla tüm paydaşların ortak çalışması sonucunda ortaya koyacağız. Aynı zamanda projelerle ilgili yeni fon mekanizmaları ve iş birliklerinin de arayışı içerisinde olacağız.

İŞİMİN ENERJİSİ İLE 68 BİN TON KARBON SALINIMI ÖNLENİYOR

Enerjisa olarak bugüne kadar verimlilik artışı için hangi adımları attınız, neler planlıyorsunuz?

2022 yılında yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla Sürdürülebilir Enerji Temelli Uygulama Merkezi (SENTRUM) Projesi’nin ilk uygulamasını Ayvalık Küçükköy’de hayata geçirdik. Projeye İşimin Enerjisi uygulamaları ile enerji verimliliği, tasarruf ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi alanlarda destek verildi. Küçükköy’de gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde yıllık 15 bin kg kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanırken, 55 ton miktarda karbon emisyonu engellendi. Şimdi ikincisini planladığımız İzmir/Birgi projemizin çalışmalarını hızla sürdürüyoruz.

Devamı Z Raporu Dergisi Eylül 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...