YENİ İTTİFAK DENKLEMLERİ YENi GÜVENLiK EKONOMiSi

 

PARAN KADAR MI GÜVENDESİN?

ABD, 600 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesiyle, tek başına tüm dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 36’sını yapıyor. Kendinden sonra gelen 8 ülkenin toplamından daha fazla savunma harcamasına imza atan ABD’nin küresel askeri stratejik hedefler doğrultusunda savunma bütçe planlaması yaptığı aşikar. Yeni ABD Başkanı Donald Trump, bu tabloyu değiştireceğini söylüyor. ABD, küresel hedeflerinden vazgeçmediğine göre, müttefiki konumundaki AB ülkelerinden savunma bütçelerinde artış yapmalarını neden talep ediyor?

Yusuf Alabarda
Savunma ve Güvenlik Uzmanı

shutterstock_514779412

Winston Churchill’in “İnsanların savaş ile hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söylemeleri naiflikten başka bir şey değildir, zira tarihte hiçbir sorun savaş dışında çözülmemiştir” sözü, belki biraz abartılı olabilir lakin dünya harp tarihine bakıldığında Churchill’in haksız da olmadığı söylenebilir. Tarih boyunca büyük ve bölgesel güçlerin savaşları ve savaşa hazır olma pratikleri uluslararası siyasetin de dinamiklerini belirlemekle kalmamış, sınırların ve ekonomik değerlerin paylaşımını da güçlü bir şekilde belirlemiştir.
II. Dünya Savaşı’nın hemen akabinde başlayan Soğuk Savaş’ın 1991 yılında sona ermesi tampon devlet jeopolitiğinin sonunu getirmekle kalmadı. Bu gelişme bir taraftan Soğuk Savaş’ın sona ermesinin Avrupa ve ABD’de yarattığı ‘sonsuza kadar barış’ söylemlerini naifleştirirken, diğer taraftan zaten var olan ve fakat bastırılmış (etnik, sekteryen, ekonomik vb.) her türden nefretin pandoranın kutusunun açılmış kapağından dışarıya çıkmasına neden olmuştur.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Mart 2017  sayısında…..

 

Dikkat çekenler...